„75% maturzystów jednego z miast Ukrainy nie zna języka ukraińskiego”. Poroszenko broni  reformy edukacyjnej  przed Radą Europy

12-10-17 admin 0 comment

Petro Poroszenko zażądał od europejskich partnerów, by nie upolityczniali  kwestii językowej w reformie systemu edukacji na Ukrainie, oraz wezwał do otwartego dialogu. Ukraiński  prezydent 11 października odpowiadał na pytania członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Szef państwa podkreślił, że art.7 ustawy edukacyjnej, krytykowanej przez partnerów europejskich, ma na celu wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego w życiu publicznym Ukrainy, ale również gwarantuje mniejszościom narodowym posługiwanie się ich językami.

„Czy można sobie wyobrazić sytuację, że dzieci w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji nie mówią po angielsku, niemiecku i francusku?…Teraz proszę sobie wyobrazić, że 75% maturzystów w mieście Berehowo (w obwodzie zakarpackim przy granicy z Węgrami – red.) nie zdało matury z języka ukraińskiego. Oni po prostu nie mówią po ukraińsku. Jak oni mogą kontynuować naukę, znaleźć zatrudnienie w naszym  kraju, zostać  urzędnikami? To jest dyskryminacja tych dzieci”- mówił  Poroszenko.

Przypomnijmy, że 5 września br. Rada Najwyższa przyjęła ustawę o reformie  edukacji na Ukrainie. Nowe prawo przewiduje między innymi, że językiem nauczania  w instytucjach oświaty  jest język państwowy czyli ukraiński. Tymczasem  Rumunia, Węgry, Polska i Rosja obawiają się, że nowe prawo ograniczy nauczanie  w językach  mniejszości narodowych. Swoje zaniepokojenie wyraziły także Bułgaria oraz Grecja. Węgry wystosowały w tej sprawie  skargę do ONZ, OBWE i UE, a także zagroziły blokowaniem integracji europejskiej Ukrainy.

Źródło: Obozrewatel

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium