Czechy składają skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dyrektywy o broni

10-08-17 admin 0 comment

Czechy złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy dotyczącej posiadania broni palnej. Praga chce  jej zawieszenia i cofnięcia. Czeski minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec (ČSSD) od dłuższego czasu zapowiadał złożenie skargi.

„Takie masowe karanie przyzwoitych właścicieli broni jest dla nas nie do przyjęcia, ponieważ zabranianie legalnego posiadania broni nie ma żadnego związku z walką z terroryzmem. Jest to nie tylko kolejna absurdalna dyrektywa, która nadweręża zaufanie obywateli do UE, ale jej wdrożenie dodatkowo może zagrozić bezpieczeństwu wewnętrznemu Republiki Czeskiej, albowiem duża ilość broni może wylądować na czarnym rynku“, stwierdził minister.

Dyrektywa miałaby objąć  właściwie wszystkich legalnych posiadaczy broni, których liczba w Czechach wynosi 300 tys.

Republika Czeska przekonuje, że dyrektywa jest dyskryminacyjna a poprzez jej przyjęcie unijny ustawodawca naruszył swoje uprawnienia.

Europejska dyrektywa o broni wprowadzająca ostrzejsze warunki  jej posiadania została przyjęta przez Parlament Europejski w połowie marca, a państwa członkowskie zobowiązane są do jej wdrożenia w ciągu 15 miesięcy. Jej celem ma być zapobieganie zbrojeniu się terrorystów.

Krytycy  dyrektywy zauważają , że terroryści nie posługują się  bronią nabywaną legalnie. Jednocześnie podkreślają, że dyrektywa jest sprzeczna z prawem UE, ponieważ ingeruje w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw.

Źródło: Novinky

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium