Czescy historycy zdobyli informacje na temat obywateli Czechosłowacji więzionych w sowieckich łagrach

30-09-17 Promocja 0 comment

30.09.2017

Otrzymane od Rosji dane symbolicznie przekazał dyrektor Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego, dyrektorowi czeskiego Instytutu Studiów nad Reżimami Totalitarnymi (ÚSTR), Zdeňkowi Hazdrze..

Dokumenty dotyczą Czechów i Słowaków, którzy przeszli przez sowiecki system Głównego Zarządu do Spraw Jeńców Wojennych oraz Internowanych ( GUPVI ) Zajmował się on żołnierzami, w odróżnieniu od GULAGu, który  obejmował więźniów cywilnych . Dokumenty zostały przekazane w formie skanów i zawierają podstawowe informacje dotyczące osób wywiezionych do sowieckich obozów jenieckich.

„Mogą one mieć bardzo duże znaczenie dla krewnych i bliskich więźniów, którzy dotychczas nie mieli żadnych informacji na temat losu zaginionych osób”, powiedział rzecznik ÚSTR Pavel Ryjáček.

Dyrektor słowackiego muzeum Stanislav Mičev oświadczył, iż wedle dostępnych danych przez obozy jenieckie i obozy internowania w latach 1941 – 1945 przeszło 69 977 Czechosłowaków, w tym dwóch generałów i 159 oficerów. 4023 osoby zmarły w obozach.

Dyrektor  Mičeva dodał, że  informacje na temat liczby internowanych różnią się miedzy sobą, co wynika między innymi z faktu, iż nie zawsze jeńcy byli prawidłowo ewidencjonowani. Obecnie uzyskane dane powinny pomóc w znalezieniu  informacji dotyczących ponad 34 000 osób.

Przez kilka lat przekazanie tych danych negocjowało z Rosją słowackie Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego wraz z czeskim Instytutem Studiów nad Reżymami Totalitarnym, słowackim Instytutem Pamięci Narodowej, stowarzyszeniem Krásny Spiš i kilkoma innymi instytucjami.

Informacje znajdowały  się  w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym, posiadającym największą ilość  dokumentów wojskowo-historycznych z okresu sowieckiego.  Znajduje się tam min dokumentacja dotycząca  Armii Czerwonej oraz tajnej policji.

Źródło: Novinky

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium