Dyrektor Jan Malicki przewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa

25-01-17 Promocja 0 comment

W poniedziałek, 23 stycznia b.r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, którego przewodniczącym został Dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki. Forum ma stanowić platformę dialogu obywatelskiego i współpracy obu narodów, a także pełnić fnkcję konsultacyjno-doradczą.

Dyrektor Jan Malicki na otwarciu Forum Polsko-Ukraińskiego Parnterstwa
Dyrektor Jan Malicki na otwarciu Forum Polsko-Ukraińskiego Forum Parnterstwa

Celem Europy jest przekształcenie Ukrainy w stabilne europejskie państwo – stwierdził minister Witold Waszczykowski, który osobiście otworzył Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa. Zgodnie z zamierzeniem Forum ma na celu zwiększenie kontaktów między Polską a Ukrainą, wśród zadań jest też stworzenie stabilnej platformy dialogu obywatelskiego, a także umocnienie procesu zbliżenia i pojednania obu narodów.

Przewodniczącym Forum został Jan Malicki – kierownik Studium Europy Wschodniej UW. Podczas inauguracji podkreślił on, że wszyscy członkowie Forum są „miłośnikami Ukrainy”. Jak zaznaczył, przy wyborze jego członków kluczowe znaczenie miał jednak fakt, że pełnią oni oficjalne funkcje i kierują rozmaitymi instytucjami.

Forum liczy 20 członków, są wśród nich m.in. dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie Adam Eberhatdt, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski.

Podczas swoich obrad członkowie Forum ustalą listę najpoważniejszych problemów w stosunkach polsko-ukraińskich, sporządzą listę możliwych działań i przedstawią rekomendacje dla MSZ. – Ważne jest, żeby Polska rozwijała stosunki ze swoimi sąsiadami, a Ukraina jest naszym największym partnerem na Wschodzie – mówił dyrektor Malicki – Nam chodzi o Polskę. To Polsce potrzebna jest Ukraina istniejąca, ważna i sojusznicza – podkreślił.

Wśród gości zaproszonych na inaugurację byli m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Andriej Deszczycja, ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta i Pełnomocnik  Prezydenta w Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów RP i Ukrainy Krzysztof Szczerski.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MSZ: Minister Witold Waszczykowski zainaugurował Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

Zobacz wywiad przeprowadzony z Dyrektorem Janem Malickim na temat celów i zadań Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa:

Zobacz galerię z posiedzenia Forum Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa (zdjęcia publikwoane dzięki uprzejmości MSZ)