Goście specjalni

15 edycja Warsaw East European Conference poświęcona będzie tematowi niepodległości.

Niepodległość formalna i nieformalna, polityczna, ekonomiczna, energetyczna, bezpieczeństwo i suwerenność a także dążenia separatystyczne to kwestie, z którymi w najbliższym czasie zmierzyć się będzie musiała Europa Środkowa i Wschodnia.

Temat tegorocznej WEEC został wybrany nieprzypadkowo. Rok 2018 to setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 stanowił ogromne wyzwanie dla całej Europy, na której mapach pojawiło się tak dużo nowych państw. Odzyskana bądź dopiero co uzyskana wraz z końcem Wojny Światowej niepodległość wymagała redefiniowania dotychczasowej polityki, sojuszy, układów gospodarczych, ruchów społecznych.

Dziś, po 100 latach od tego niezwykle burzliwego okresu temat niepodległości zdaje się być niezwykle aktualny. Uczestnicy 15 edycji WEEC wspólnie rozpatrzą historię, teraźniejszość i możliwe przyszłe scenariusze dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej zarówno w kontekście regionalnym, jak również międzynarodowym.

Goście Specjalni

Bogusław Winid

polski dyplomata, doktor nauk humanistycznych, w latach 2006-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2007 do 2011 ambasador RP przy NATO i UZE, od 2011 do 2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2014 do 2017 ambasador RP przy ONZ.

Partnerzy konferencji

Warsaw East European Conference