Gruzja: 26 partii i 6 bloków w wyborach parlamentarnych

02-09-16 admin 0 comment

Fot. Voice of America Russian service, Public Domain

Fot. Voice of America Russian service, Public Domain

Centralna Komisja Wyborcza Gruzji poinformowała, że w wyborach parlamentarnych 8 października  zarejestrowanych zostało 26 partii politycznych oraz 6 bloków wyborczych. CKW w sumie odmówiła rejestracji 19 ugrupowaniom. W większości przypadków przyczyną był brak odpowiedniej liczby podpisów poparcia.

Według sondaży największe szanse na wejście do parlamentu mają Gruzińskie Marzenie Bidziny Iwaniszwilego, Zjednoczony Ruch Narodowy Micheila Saakaszwilego, Wolni Demokraci Iraklego Alasanii, Związek Patriotów Irmy Inaszwili oraz blok Paaty Burczuladze Państwo dla Ludzi.

Gruzja ma mieszany system wyborczy. 73 deputowanych wybieranych jest według ordynacji większościowej, a 77 z  list partyjnych.

Źródło: civil.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium