„Istoriani” o Konferencji im. św. Grzegorza Peradze

24-07-17 Promocja 0 comment

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że prestiżowy miesięcznik „Istoriani” opublikował artykuł o 15 Konferencji im. św. Grzegorza Peradze, poświęconej wybitnemu, gruzińskiemu poecie, Shota Rustaveli. W artykule opisano przebieg konferencji, zaprezentowano również sylwetki dr Davida Kolbai i dyr Jana Malickiego – twórców konferencji odpowiedzialnych za jej niebywały sukces.

Bez nazwy

Międzynarodowa Konferencja im. św. Grzegorza Peradze jest ewenementem na skalę światową, a o jej znaczeniu świadczy fakt, że budzi zainteresowanie najważniejszych, międzynarodowych mediów, czego przykładem jest artykuł z „Istoriani”.

DSC_0321

Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze organizowana jest od 2002 roku przez Studium Europy Wschodniej. Konferencja dotyczy zagadnień współczesnego oblicza Kaukazu: społecznych i kulturowych aspektów transformacji w krajach zakaukaskich, demokratyzacji i zmian systemowych, kwestii konfliktów terytorialnych, relacji UE i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi w kontekście bezpieczeństwa energetycznego w regionie, jak również rosyjskiej polityki zagranicznej wobec Zakaukazia.

W czerwcu tego roku redakcja „Istoriani” odwiedziła Studium Europy Wschodniej, gdzie zgłębiała historię Polski i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Owocem ich badań będzie artykuł, który zostanie opublikowany w kolejnym numerze miesięcznika.