Wykładowcy

O Kadrze Wykładowcy Pracownicy administracyjni

 

mgr Adam Balcer

mgr Adam Balcer

balceradam@gmail.com

dr Irena Bilińska

dr Irena Bilińska

ir.bilinska@gmail.com

dr Błażej Brzostek

dr Błażej Brzostek

b.brzostek@uw.edu.pl

mgr Andrzej Buczyński

mgr Andrzej Buczyński

a.buczynski@uw.edu.pl

dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur

dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur

j.gierowska-kallaur@uw.edu.pl

dr Rigels Halili

dr Rigels Halili

r.halili@uw.edu.pl

dr hab. Aleksandra Hnatiuk

dr hab. Aleksandra Hnatiuk

ola.hnatiuk@gmail.com

dr hab. Kazimierz Jurczak

dr hab. Kazimierz Jurczak

kajurczak@uw.edu.pl

dr David Kolbaia

dr David Kolbaia

d.kolbaia@uw.edu.pl

dr Paweł Kowal

dr Paweł Kowal

prkowal@gmail.com

dr hab.  Mariusz Kowalski

dr hab. Mariusz Kowalski

mar.kow@twarda.pan.pl

dr Jerzy Kozakiewicz

dr Jerzy Kozakiewicz

jerzy.kozakiewicz@wp.pl

płk Tadeusz Krząstek

płk Tadeusz Krząstek

tadeok@onet.eu

dr hab. Henryk Litwin

dr hab. Henryk Litwin

henlit@wp.pl

dr Dariusz Maciak

dr Dariusz Maciak

d.k.maciak@uw.edu.pl

Jan Malicki, dr h.c.

Jan Malicki, dr h.c.

studium@uw.edu.pl

mgr Marek Menkiszak

mgr Marek Menkiszak

marek.menkiszak@osw.waw.pl

dr John Micgiel

dr John Micgiel

jsm6@columbia.edu

dr Witold Rodkiewicz

dr Witold Rodkiewicz

witold.rodkiewicz@osw.waw.pl

dr Wiktor Ross

dr Wiktor Ross

wross@o2.pl

dr Jerzy Targalski

dr Jerzy Targalski

darski13@wp.pl

dr hab. Andrei Vardomatski

dr hab. Andrei Vardomatski

a.vardomatski@gmail.com

dr Ludwika Włodek

dr Ludwika Włodek

ludwika.włodek@uw.edu.pl

dr Kazimierz Wóycicki

dr Kazimierz Wóycicki

kazwoy@gmail.com

prof. Leszek Zasztowt

prof. Leszek Zasztowt

zasztowtles@poczta.onet.pl

prof. Andrzej Żbikowski

prof. Andrzej Żbikowski

azbikowski@jhi.pl