Minister spraw zagranicznych Litwy: Partnerstwo Wschodnie potrzebuje nowej strategii

13-09-17 admin 0 comment

Kraje uczestniczące w Partnerstwie Wschodnim UE, które przeprowadzają reformy i pielęgnują wartości europejskie, powinny mieć perspektywę członkostwa we Wspólnocie Europejskiej, a współpracę  z nimi należy podnieść  na nowy poziom. Mówił o tym  minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius podczas tzw. „Konsultacji Wileńskich” – imprezy poświęconej Partnerstwu Wschodniemu (PW).

Minister podkreślił, że taki kraj jak Ukraina w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził więcej reform niż podczas  poprzednich 23.

W związku z tym L. Linkevičius uważa, że pomysł Litwy na długoterminową pomoc finansową dla Kijowa („Plan Marshalla dla Ukrainy”) zyskuje coraz większe poparcie wśród zachodnich partnerów Wilna.

Litewski minister spraw zagranicznych podkreślił również potrzebę wzmocnienia wsparcia UE dla reform w krajach Partnerstwa Wschodniego, które mają umowy stowarzyszeniowe z UE – chodzi o Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Zdaniem min. Linkevičiusa, celem PW powinno być stworzenie długoterminowej strategii  stosunków z tymi krajami.

„Po wyczerpaniu starego formatu programu Partnerstwa Wschodniego istnieje ryzyko, że inicjatywa ta straci atrakcyjność. Dlatego spotkanie liderów UE na szczycie Partnerstwa Wschodniego w listopadzie jest dobrą okazją, aby to zmienić” – powiedział litewski minister.

„Konsultacje Wileńskie” odbyły się po raz pierwszy we współpracy z Instytutem Analiz Politycznych w Wilnie. Politycy  tworzący politykę zagraniczną, a także eksperci z Litwy, Polski, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów wzięli udział w wydarzeniu, które ma być kontynuowane w przyszłości.

Celem konsultacji  jest kształtowanie polityki Partnerstwa Wschodniego i zjednoczenie w tym celu wysiłków ekspertów oraz  polityków .

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium