Mołdawia: Igor Dodon chcę uzyskać prawo  rozwiązywania parlamentu. Będzie referendum?

16-02-17 admin 0 comment

igor_dodon_wiki_-accent-tv-2015Prezydent Igor Dodon zainicjuje zmiany w konstytucji nadające  szefowi państwa szersze prawo do rozwiązania parlamentu. W wywiadzie dla Radio Europa Libera prezydent Mołdawii 15 lutego powiedział, że pod koniec lutego – na początku marca przedstawi parlamentowi inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

„Byliśmy i jesteśmy za przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Nie porzuciłem tego pomysłu. Moim zdaniem, większość społeczeństwa chce wcześniejszych wyborów, potwierdzają to  wszystkie sondaże. Ale zgodnie z Konstytucją, wprowadzenie zmian w ustawie zasadniczej jest możliwe tylko na wniosek parlamentu, rządu lub obywateli kraju. Jeżeli parlament nie zgodzi się z tą inicjatywą, nie wykluczam przeprowadzenia  referendum ” – powiedział Igor Dodon. Dodał, że partia socjalistów jest gotowa do rozpoczęcia zbierania podpisów pod stosowną inicjatywą.

Dodajmy, że obecnie mołdawskie prawo pozwala prezydentowi na rozwiązanie parlamentu tylko w dwóch przypadkach: niemożliwości dalszego funkcjonowania lub niezdolności utworzenia rządu.

Źródło: Infotag

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium