Moskwa: traktat o zakazie broni nuklearnej nie leży w interesie Rosji

13-09-17 admin 0 comment

Traktat o całkowitym zakazie broni nuklearnej nie leży w interesie Rosji, oświadczył przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michaił Uljanow. Wg niego, Moskwa ma własną wizję tego, jak należy starać się zmniejszyć światowy arsenał strategiczny.

„Zawsze podkreślaliśmy, że podzielamy ideę świata bez broni nuklearnej. Wielokrotnie popieraliśmy deklaracje polityczne w tej sprawie. Niezmiennie jednak zaznaczaliśmy, że jest to cel dalekosiężny, do którego należy zmierzać etapami ”.

Uljanow oświadczył także, że w dzisiejszym świecie mamy co raz więcej konfliktów i niepewnych sytuacji  i  należy to brać  pod uwagę przy ewentualnym zmniejszeniu potencjałów militarnych.

W lipcu br. ONZ uchwaliła traktat, zakazujący stosowania broni nuklearnej. Posiedzenie, na którym odbyło się głosowanie zostało jednak zignorowane przez wszystkie państwa posiadające broń jądrową, w tym również Federację Rosyjską.

Źródło: news.mail.ru

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium