O Podyplomowych „Studiach Wschodnich”

Są to odpłatne studia przeznaczone szczególnie dla osób już profesjonalnie zajmujących się Europą Wschodnią i Środkową w urzędach państwowych, instytucjach gospodarczych, politycznych i społecznych, mediach lub myślących o takiej specjalizacji w przyszłości oraz dla wszystkich zainteresowanych, pragnących pogłębić swą wiedzę z tej dziedziny.

Termin składania dokumentów trwa do 15 września br.

Szczegóły rekrutacji dostępne w zakładce ZASADY REKRUTACJI

Plan zajęć rok akad. 2016/2017 – semestr zimowy w ZAŁĄCZNIKU

Nazwa studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie
Jednostka prowadząca studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej
Kierownik studiów podyplomowych dr Paweł Kowal
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu ul. Dobra 55/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro

tel. 0 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00
Czas trwania studiów podyplomowych Dwa i pół semestru (od października 2017 do 30 września 2018)
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, zjazdy co 2-3 tygodnie
Koszt za całość studiów podyplomowych 7 500 PLN
Ewentualne dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Nie dotyczy
Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców) Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Polska polityka wschodnia; Sowietologia; Zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu; Historia Rosji do 1918 r.; Historia ZSRR; Dzieje Rosji po 1991 r.; Geopolityka; Postkomunizm; Bałkany 1917-1991; Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej; Geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu; Ukraina 1917-2010; Białoruś 1991-2010; Państwa Bałtyckie 1917-2010; Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010; System władzy Federacji Rosyjskiej; Współpraca wojskowa w regionie; Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej; Służby Specjalne państw post-sowieckich.

Wśród wykładowców są uznani badacze „spraw wschodnich, pracownicy cywilnej służby państwowej i dyplomatycznej, m.in:  doc. dr Wiktor Ross, dr David Kolbaia, Adam Balcer, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak, dr Łukasz Jasina.

Sposób zaliczania przedmiotów Zaliczenie na ocenę lub egzamin
Charakterystyka studiów i ich cel Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.
Sylwetka absolwenta Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.

                                                        REKRUTACJA

Wszystkie wymagane dokumenty Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie z życiorysem, 2 zdjęcia.
Termin składania dokumentów 15 września 2017 r.
Termin rozpoczęcia studiów 1 października 2017 r.
Limit miejsc 20
Sylwetka kandydata Preferowany absolwent studiów humanistycznych lub osoba zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią
Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje http://www.studium.uw.edu.pl/

 

Szczegółowy opis przedmiotów dostępny TUTAJ

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

ul. Dobra 56/66 (w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej), I piętro, p. 161

tel. 22 55 27 990, 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

czynne: poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00