O Podyplomowych „Studiach Wschodnich”

student

Są to odpłatne studia przeznaczone szczególnie dla osób już profesjonalnie zajmujących się Europą Wschodnią i Środkową w urzędach państwowych, instytucjach gospodarczych, politycznych i społecznych, mediach lub myślących o takiej specjalizacji w przyszłości oraz dla wszystkich zainteresowanych, pragnących pogłębić swą wiedzę z tej dziedziny.

Termin składania dokumentów trwa do 15 września br.

Druga tura rekrutacji trwa od 18 września do 29 września br.

Szczegóły rekrutacji dostępne w zakładce ZASADY REKRUTACJI

Plan zajęć rok akad. 2017/2018 – semestr letni w ZAŁĄCZNIKU

Nazwa studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie
Jednostka prowadząca studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej
Kierownik studiów podyplomowych dr Paweł Kowal
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu ul. Dobra 55/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro

tel. 0 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00
Czas trwania studiów podyplomowych Dwa i pół semestru (od października 2017 do 30 września 2018)
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, zjazdy co 2-3 tygodnie
Koszt za całość studiów podyplomowych 7 500 PLN
Ewentualne dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Nie dotyczy
Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)

Studia koncentrują się na teoretycznych i praktycznych zagadnieniach związanych z polityką wschodnią.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
polską politykę wschodnią; sowietologię, zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, historię Rosji i ZSRS; geopolitykę; społeczne i gospodarcze zagadnienia postkomunizmu; 1917-1991, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej i Bałkanów, geografię polityczną Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, system władzy w Federacji Rosyjskiej, zagadnienia współpracy wojskowej w regionie, służby specjalne ZSRS i Federacji Rosyjskiej, służby specjalne państw post-sowieckich. Kładziemy nacisk na kwestie gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, praktyczne elementy funkcjonowania służby zagranicznej.

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześni e dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in: doc. dr Wiktor Ross, prof. Włodzimierz Marciniak, dr David Kolbaia, Adam Balcer, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak, dr Łukasz Jasina.

Sposób zaliczania przedmiotów Zaliczenie na ocenę lub egzamin
Charakterystyka studiów i ich cel Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.
Sylwetka absolwenta Posiada orientację w aktualnych problemach polityki wschodniej, ma świadomość jej historycznych uwarunkowań. Jest przygotowany, jeśli chodzi
o bazowe zasady pracy analitycznej pod kątem analizy, politycznej, społecznej
i gospodarczej.

                                                        REKRUTACJA

Wszystkie wymagane dokumenty Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie wygenerowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), życiorys lub cv, zdjęcie (37×52 mm)
Termin składania dokumentów 15 września 2017 r.

Druga tura rekrutacji: do 29 września 2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów 1 października 2017 r.
Pierwszy zjazd: 7-8 października 2017 roku
Limit miejsc 26
Sylwetka kandydata Osoby zajmujące się zawodowo problematyką wschodnią, analitycy,
przedstawiciele biznesu.
Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje http://www.studium.uw.edu.pl/

Szczegółowy opis przedmiotów dostępny TUTAJ (lato) i TUTAJ (zima)

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

ul. Dobra 56/66 (w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej), I piętro, p. 161

tel. 22 55 27 990, 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

czynne: poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00

Wykładowcy Podyplomowych Studiów Wschodnich

dr Paweł Kowal
dr Wiktor Ross
dr David Kolbaia
płk Tadeusz Krząstek
red. Maria Przełomiec
mgr Marek Menkiszak
mgr Adam Balcer
dr Mariusz Kowalski
Wojciech Jakóbik