Posiedzenie Collegium Carpathicum podczas Forum Europa Karpat

22-02-18 Promocja 0 comment

W dniu 17 lutego 2018 w Przemyślu odbyło się 20. Forum Europa Karpat. W ramach międzynarodowej, wielowymiarowej konferencji omówiono sytuację bieżącą oraz perspektywy związane ze współpracą krajów regionu.

Jeden z paneli konferencji poświęcony był współpracy uczelni państw karpackich. W prowadzonym przez dyr. Jana Malickiego udział wzięli:

Igor Cependa, Rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku

Sándor Őze, Dziekan Wydziału Historii, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie

Paweł Trefler, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Stefan Purici, Zastępca Rektora Uniwersytetu Stefana III Wielkiego, Suczawa

Marian Suplata, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Celem panelu było podsumowanie dotychczasowej działalności Collegium Carpathicum oraz przedstawienie perspektyw dalszego rozwoju.

Collegium Carpathicum to środkowoeuropejskie konsorcjum uniwersytetów skupiające 7 uczelni wyższych. Swoją działalność konsorcjum rozpocznie od semestru letniego 2017/2018. Działalność Collegium ma polegać przede wszystkim na organizowaniu wykładów gościnnych, dotyczących szeroko rozumianych zagadnień karpackich: botaniki górskiej, biologii, klimatologii, geologii, sejsmologii, meteorologii, geografii, gospodarki karpackiej, ochrony przyrody i parków narodowych, etnografii i etnologii, językoznawstwa, historii i in.

W skład konsorcjum wchodzą Uniwersytet Warszawski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, węgierski Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya, słowacki Uniwersytet Preszowski, rumuński Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie, ukraiński Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, czeski Uniwersytet Ostrawski.