Posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa – Relacja

16-03-17 Promocja 0 comment

15 marca w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach odbyło się spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, którego współprzewodniczącym jest Dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki. Posiedzenie odbyło się z udziałem ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy – Witolda Waszczykowskiego i Pawło Klimkina.

Uczestnicy VI sesji Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Fot.: Sebastian Indra/MSZ

Uczestnicy VI sesji Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Fot.: Sebastian Indra/MSZ

Przeczytaj: Dyrektor Jan Malicki przewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa

Spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa otworzyli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy – Witold Waszczykowski i Pawło Klimkin. Minister Waszczykowski wyraził nadzieję, że zainaugurowane Forum Polsko-Ukraińskie skupiające naukowców, przedstawicieli think tanków, ośrodków analitycznych, byłych dyplomatów – pozwoli rozszerzyć i wzbogacić relacje „poprzez wykreowanie nowych inicjatyw, nowych możliwości współpracy polsko-ukraińskiej”. Szef polskiej dyplomacji wymienił w tym kontekście m.in. debatę nad kwestiami historycznymi, a także nad podręcznikami i szeroko pojętą współpracę akademicką.

Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin stwierdził natomiast, że uczestniczący w Forum intelektualiści będą dbać o to, aby „nasza przyjaźń i nasze partnerstwo (…) się rozwijało”. Zapowiedział ponadto, że Forum będzie miało szeroką autonomię w podejmowaniu działań na rzecz pogłębienia dwustronnych relacji tak, żeby „Polacy czuli się jak u siebie w domu na Ukrainie, a Ukraińcy w Polsce”.

VI sesja Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa była pierwszym od trzech lat spotkaniem z udziałem członków inicjatywy z obu krajów i pierwszym wspólnym posiedzeniem pod przewodnictwem Jana Malickiego i Witalija Portnikowa. W trakcie inauguracyjnego spotkania członkowie Forum wyznaczyli ramy współpracy oraz omówili główne wyzwania dla polsko-ukraińskich relacji w roku 2017. Szczególną uwagę poświęcono przypadającym w tym roku rocznicom, ważnym z uwagi na kontekst historyczny wzajemnych relacji – 74. rocznicy Rzezi Wołyńskiej oraz 75. powstania Ukraińskiej Armii Powstańczej.

Członkowie Forum wzięli także udział w otwarciu skweru im. Witalija Stusa w Warszawie znajdującego się nieopodal Pola Mokotowskiego na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego. Wasyl Stus był jednym z najwybitniejszych poetów ukraińskich XX w., a także jednym z najbardziej aktywnych przedstawicieli ukraińskiej inteligencji, która stworzyła ruch na rzecz odrodzenia języka i kultury ukraińskiej. Skazany na zesłanie do łagrów za antysowiecką agitację i propagandę zmarł w obozie WS-389/36-1 w Kuczynie w obwodzie permskim. Decyzję o nadaniu nazwy skweru imienia Wasyla Stusa podjęła Rada m. st. Warszawy w dniu 9 marca br.