Program I stopień

O Studiach  Program Plan zajęć

STUDIA WSCHODNIE – PROGRAM  STUDIÓW DLA I i II ROKU –  od roku ak. 2015/2016

                                                                                              Studia pierwszego stopnia

Przedmioty Godz Forma

zajęć

Forma

zal.

Sem. sem

I.1

sem

I.2

sem

II.3

sem

II.4

sem

III.5

sem

III.6

EC

TS

Obsada zajęć
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                        
1. Lektorat jęz. obcego (do wyboru) 240 ćw zal/oc I-IV 2 2 2 2     8 SJW
2. Egzamin  z jęz. obcego na poziomie B2     egz I-V         2   2 Rada Koordynacyjna
3. Wychowanie fizyczne 120 ćw zal II-V   0,5 0,5 0,5 0,5   2 Studium WF
4. Technologia informacyjna 30 ćw zal/oc I 2           2 WO
5. Szkolenie w zakresie BHP   4w zal I 0,5           0,5 UW
6. Podstawy ochrony własności intelektualnej   4w zal I 0,5           0,5 Kotańska
7. Wybrane zagadnienia filozofii 60 k zal/oc

egz

I-II 4 4         8 Wóycicki
8. Zajęcia OG-UN (do wyboru) * 60 w / k egz /

zal/oc

V-VI         4 4 8  
                         
B. Przedmioty podstawowe                        
1. Wstęp do nauk o kulturze 30 k zal/oc II   3         3 Bilińska, Halili, Hnatiuk
2. Historia Europy Wsch. i Rosji do 1917 r. 30 w egz II   4         4 Zasztowt
3. Historia Europy Wsch. i Rosji do 1917 r. 30 cw zal/oc II   3         3 Buczyński, Maciak
4. Historia Europy Środkowej  i Bałkanów do I w. św. 30 w egz I 4           4 Żbikowski
5. Wstęp do politologii (d. wstęp do npp + wstęp do teorii polityki) 30 w egz II   3,5         3,5 Żbikowski
6. Wstęp do politologii 30 cw zal/oc II   2         2 Maszkiewicz, Ross, Kozakiewicz
7. Wstęp do nauk o społeczeństwie  (d. wstęp do socjologii + wstęp do demografii i statystyki) 30 w egz I 4           4 Kowalski
8. Wstęp do nauk o społeczeństwie 30 cw zal/oc I 2           2 Buczyński, Włodek
9. Historia  i geografia społeczno- gospodarcza  obszaru postkomunistycznego 60 k zal/oc III-IV     3 4     7 Kowalski
10. Historia ZSRR i obszaru postsowieckiego 30 w egz III     6       6 Ross
11. Historia Europy Środkowej i Bałkanów w XX wieku (od 1917 r.) 30 w egz IV       6     6 Jurczak
12. Historia ZSRR i obszaru postsowieckiego 30 ćw. zal/oc III     3,5       3,5 Buczyński, Rodkiewicz
13. Historia Europy Środkowej i Bałkanów w XX wieku (od 1917 r.) 30 ćw zal/oc IV       3,5     3,5 Bilińska, Maciak
14. Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego 240 ćw. zal/oc I-IV 2 2 2 2     8 Lektorzy SJW
                         
C. Przedmioty kierunkowe                        
1. Historia kultury obszaru sowieckiego i postsowieckiego 30 k egz V         4   4 Sadowski, Ross
2. Historia kultury Europy Środkowej i Bałkanów 30 k egz. VI           4 4 Balcer
3. Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe obszaru postkomunistycznego (cz. I i II) 60 k zal/oc

zal/oc

IV -V       4 4   8 Balcer, Gryżlak
4. Badania sowietologiczne i postsowietologiczne 30 k zal/oc I 3           3 Malicki
5. Wiedza o społeczeństwach obszaru postkomunistycznego 30 k zal/oc II   3         3 Maciak, Rodkiewicz, Kozakiewicz, Wóycicki

 

6. Systemy polityczne i gospodarcze obszaru postkomunistycznego 30 w egz III     5       5 Kowal, Kozakiewicz, Targalski
7. Warsztat pracy naukowej i edytorskiej 30 k zal/oc IV       2     2 Żbikowski, Rakk
8. Wstęp do badań wschodnich 30 k zal/oc I 3           3 Kałłaur, Buczyński
9. Wykład OG-UN SEW (do wyboru) 180 w egz I- VI 3 3 3 3 3 3 18 Kadra SEW
10. Wykłady monograficzne /gościnne SEW 60 w zal/oc III-VI       4 4   8  
11. Wykład monograficzny w języku angielskim (m.in. Distinguished Fulbright Chair) 60 w egz III-VI     4   4   8  
12. Seminarium licencjackie

 

60   zal V-VI         3,5 4 7,5 Włodek, Maciak, Rodkiewicz, Kowalski, Kolbaia, Kałłaur, Halili
13. Praca licencjacka       VI           10 10  
14. Egzamin licencjacki       VI           6 6  
                         
RAZEM         30 30 29 31 29 31 180  

* do wyboru z puli ogólnouniwersyteckiej; nie może pokrywać się z godzinami zajęć SEW

Rozliczenie roczne. Każdy rok studiów pozwala uzyskać 60 punktów ECTS.

STUDIA WSCHODNIE – PROGRAM  STUDIÓW DLA III ROKU –  korekta od roku akad. 2014/2015*

                                                                                              Studia pierwszego stopnia

Przedmioty Godz Forma

zajęć

Forma

zal.

Sem. sem

I.1

sem

I.2

sem

II.3

sem

II.4

sem

III.5

sem

III.6

EC

TS

Obsada zajęć
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                        
1. Lektorat jęz. obcego (do wyboru) 240 ćw zal/oc I-IV 2 2 2 2 8 SzJO/SJW
2. Egzamin  z jęz. obcego na poziomie B2 egz I-V         2   2 Rada Koordynacyjna
3. Wychowanie fizyczne 120 ćw zal II-V   0,5 0,5 0,5 0,5 2 Studium WF
4. Technologia informacyjna 30 ćw zal/oc I 2           2 WO
5. Szkolenie w zakresie BHP 4w zal I 0,5           0,5 UW
6. Podstawy ochrony własności intelektualnej 4w zal I 0,5           0,5 Kotańska
7. Wybrane zagadnienia filozofii 60 k egz I-II 4 4 8 Wóycicki
8. Zajęcia OG-UN (do wyboru) * 60 w / k egz /

zal/oc

V-VI     4 4 8 UW lub SEW
     
B. Przedmioty podstawowe                  
1. Wstęp do nauk o kulturze 30 k zal/oc II 3,5 3,5 Halili
2. Historia Europy Wsch. i Rosji do I wojny św. 60 w egz I-II 3 4 7 Zasztowt
3. Historia Europy Środk. i Bałkanów do I w. św. 30 w egz II 4 4 Żbikowski
4. Wstęp do nauki o państwie i prawie 30 w egz I 3 3 Żbikowski
5. Wstęp do socjologii 30 k zal/oc I 2 2 Buczyński, Włodek
6. Wstęp do demografii i statystyki 30 k zal/oc I 2 2 Kowalski
7. Wstęp do teorii polityki 30 k zal/oc II 4 4 Kozakiewicz
8. Historia gospodarcza obszaru postkomunistycznego 30 k zal/oc III 4 4 Kowalski
9. Historia ZSRR i obszaru postsowieckiego 30 w egz III 6 6 Ross
10. Historia Europy Środkowej i Bałkanów w XX wieku 30 w egz III- IV 6 6 Jurczak
11. Historia ZSRR i obszaru postsowieckiego 30 ćw. zal/oc III 3,5 3,5 Buczyński, Rodkiewicz
12. Historia Europy Środkowej i Bałkanów w XX wieku 30 ćw zal/oc IV 3,5 3,5 Bilińska, Maciak
13. Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego 240 ćw. zal/oc I-IV 2 2 2 2 8 Lektorzy SJW
C. Przedmioty kierunkowe                
1. Geografia społeczna i gospodarcza obszaru postkomunistycznego 30 k egz I 3 3 Kowalski
2. Historia kultury, literatury i sztuki obszaru sowieckiego i postsowieckiego 30 k egz IV 4 4 Sadowski
3. Historia kultury, literatury i sztuki Europy Środkowej i Bałkanów 30 k egz. V 4 4 Balcer
4. Zagadnienia wyznaniowe obszaru postkomunistycznego 30 k zal/oc V 2 2 Gryźlak
5. Badania sowietologiczne i postsowietologiczne 30 k zal/oc I 3 3 Malicki
6. Wiedza o społeczeństwach obszaru postkomunistycznego 30 k zal/oc VI 4 4 Wóycicki, Kozakiewicz, Buczyński, Jurczak

 

7. Systemy polityczne i gospodarcze obszaru postkomunistycznego 30 w egz III 5 5 Targalski
8. Zagadnienia narodowościowe obszaru postkomunistycznego 30 k egz V 3 3 Balcer
9. Warsztat pracy naukowej i edytorskiej 30 k zal/oc V 2   2 Żbikowski, Kałłaur
10. Wstęp do badań wschodnich 30 k zal/oc II 3 3 Kałłaur, Buczyński
11. Proseminarium licencjackie 30 zal/oc IV 4 4 Kolbaia, Kowalski, Maciak
12. Wykład OG-UN SEW (do wyboru) 180 w egz I- VI 3 3 3 3 3 3 18 Kadra SEW
13. Wykłady monograficzne /gościnne SEW 60 w zal/oc III-VI 4 4 8 Visiting professors
14. Wykład monograficzny w języku angielskim (m.in. Distinguished Fulbright Chair) 60 w egz V-VI 4 4   8
15. Seminarium licencjackie

 

60 zal V-VI 2,5 4 6,5 Kowalski, Maciak, Włodek
16. Praca licencjacka zal/oc VI 9 9
17. Egzamin licencjacki egz VI 6 6
   
RAZEM   30 30 30 29 31 30 180  

* do wyboru z puli ogólnouniwersyteckiej; nie może pokrywać się z godzinami zajęć SEW

* Program obowiązuje obecny III rok LIC (2014/2015, 2015/16, 2016/17), bo nie zostały wprowadzone zmiany w przedmiotach z  I roku studiów