Wznowienie naboru do Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego

16-05-17 Promocja 0 comment

Program im. K. KalinowskiegoStudium Europy Wschodniej UW informuje o wznowieniu naboru na rok akademicki 2017/18, a tym samym przywróceniu możliwości korzystania ze stypendium w ramach ”Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego”. Jest on przeznaczony dla obywateli Białorusi, spełniających wymagania opisane w poniższym załączniku.

W załączeniu:

 

  1. Komunikat o wstrzymaniu naboru do programu w 2016 r.
  2. Warunki korzystania z Programu.

 

Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres bialorus.studium@uw.edu.pl

Dokumenty kandydatów powinny trafić do Biura Programu:
•    bezpośrednio na adres mailowy
•    poprzez placówki dyplomatyczne RP na Białorusi
•    poprzez biuro Komitetu Obrony Represjonowanych ”Solidarność” (HKAR) w Mińsku