Programy stypendialne

 

STYPENDIA WSCHODNIE
PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
PROGRAM STYPENDIALNY IM. L. KIRKLANDA
PROGRAM STYPENDIALNY IM. L. KIRKLANDA
PROGRAM STYPENDIALNY IM. K. SKUBISZEWSKIEGO

 

Dyżury Komisji Stypendialnej Wydziału Orientalistycznego
ul. Nowy Świat 69, pok. 153a, piętro III
poniedziałki 17.00 – 18.15
czwartki 10.00 – 11.00
email: stypendia.orient@uw.edu.pl
strona: https://www.facebook.com/komisja.orientalistyka/

Skład KS WO:
1. Kinga Wałęcak – przewodnicząca
2. Martyna Górnik – wiceprzewodnicząca
oraz pracownik administracyjny Dziekanatu przy ul. Nowy Świat 69 pok. 151, III piętro, p. Ewa Marczak
poniedziałek 11:00-15:00
wtorek 11:00-15:00
środa 11:00-17:00
czwartek 11:00-15:00
piątek – nieczynne dzień wewnętrzny

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Komisja Stypendialna
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa