Nabór do Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców

O Programie  |  Nabór  |  Kontakt

 

Młodzi NaukowcyStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza  nabór do:

PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

XVI edycja na rok akad. 2018/2019

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 marca 2018 r.

Warunki i wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

FOLDER INFORMACYJNY

APLICATION FORM

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na
kopercie „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie
placówek dyplomatycznych RP oraz przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl
do 1 marca 2018 r.

Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany
jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu,
Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim
2018/19 zostanie zrealizowana XVI edycja Programu.