Nabór do Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców

O Programie  |  Nabór  |  Kontakt

 

Młodzi NaukowcyStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza  nabór do:

PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

XV edycja na rok akad. 2017/2018

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich

w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 marca 2017 r.

Warunki i wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

FOLDER INFORMACYJNY

INFORMATION FOLDER