Nabór na Stypendia Wschodnie

O Stypendiach Wschodnich  |  Nabór  |  Kontakt

 

Stypendia WschodnieStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza  nabór na:

STYPENDIA WSCHODNIE – MAGISTERSKIE II STOPNIA

 

Stypendia będą przeznaczone na odbycie

2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW”

w okresie od 1.X.2018 r. do 30.VI.2020 r.

 

dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów,  Kaukazu i Azji Środkowej

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 marca 2018 r.

Warunki i  wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA STYPEDNIA WSCHODNIE 2018

FOLDER INFORMACYJNY

APLICATION FORM

 

KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca
2018 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl