Relacja z objazdu krajowego – Trójmiasto

14-06-17 Promocja 0 comment

Krajowy objazd naukowy rozpoczął się w Trójmieście. W piękny słoneczny dzień 10 czerwca zebraliśmy się w Gdyni, by poznawać historię tego obszaru po odnowieniu się państwa polskiego w 1918 roku oraz narrację o pamięci i przejmowaniu dziedzictwa na Ziemiach Północnych po 1945 roku.

Objazd rozpoczęliśmy referatem Turystyka kulturowa i szlaki prowadzące po miejscach pamięci zbiorowej. Znaczenie turystyki w gospodarce kraju, problem narracji”. Aleksiandr Lapko mówił jak nostalgia migrantów staje się częścią gospodarki a szlaki historyczne problemem narracji historycznej i narodowej. Kolejnym zagadnieniem, na które zwróciliśmy uwagę była modernistyczna architektura Gdyni. Architektura stała się punktem wyjścia do rozważań o odnowieniu się państwa polskiego w 1918 roku. Tetiana Smishko wygłosiła referat: „Architektura jako materialny nośnik pamięci zbiorowej – modernizm jako styl architektoniczny II RP na przykładzie architektury w Gdyni. Tetiana postanowiła odpowiedzieć na pytania, czy możemy patrzeć na architekturę Gdyni  jedynie z punktu widzenia “czystej” doktryny modernizmu czy przez pryzmat nawarstwiania stylów i łączenia starego z nowym. Lata dwudzieste i trzydzieste w architekturze i sztuce dekoracji Gdyni oscylują pomiędzy wczesnym modernizmem a Art Déco. Ciekawym momentem były porównania z modernizmem w miastach Ukrainy, w Charkowie i Iwano-Frankiwsku. Pierwszy dzień zakończyliśmy komunikatem o sopockim molo w sympatycznej, wakacyjnej atmosferze, pośród  szumu fal.

Dzień 11 czerwca poświęciliśmy na poznawanie bogatej historii Gdańska oraz skomplikowanej narracji historycznej o tym mieście. Rano udaliśmy się na stare miasto, gdzie zostały wygłoszone komunikaty o Ratuszu, Kościele Mariackim, Dworze Artusa i  Spichlerzu.

Przykład zmieniających się tendencji w polityce historycznej mogliśmy zobaczyć w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie za pośrednictwem nowoczesnych środków wyrazu została przedstawiona opowieść o różnych aspektach dramatycznych wydarzeń tamtego okresu.

Po południu zwiedzaliśmy Europejskie Centrum Solidarności. Tam mogliśmy zobaczyć nie tylko dokumenty i rekwizyty z lat 80-tych, ale również poznać atmosferę w jakiej powstał  wielomilionowy ruch wolnościowy.

Tego dnia zostały wygłoszone trzy referaty. Anzhelika Talibova przedstawiła charakter twórczości Guentera Grassa w referacie: Przejmowanie niemieckiego dziedzictwa  w Gdańsku po 1945 r. Recepcja twórczości Guentera Grassa”. Literaturze został poświęcony również referat Oksany Pravylovej „Gdańsk jako ośrodek intelektualny – Maria Janion i paradygmat romantyczny”. Na przykładzie tego referatu mogliśmy się przekonać jak stypendialny Program dla Młodych Naukowców pomaga rozszerzyć bazę badawczą. Oksana jako uczestniczka tego programu odbyła wcześniej staż na Uniwersytecie Gdańskim. Zdobyta wówczas wiedza pomogła jej przygotować pogłębioną analizę paradygmatu romantycznego w kulturze polskiej. Jej referat wyróżniał się szczegółową analizą i uzasadnionymi wnioskami.

W Europejskim Centrum Solidarności Oleksandr Shevchenko wygłosił referat   Rewolucja „Solidarności” – od pamięci komunikatywnej do pamięci  kulturowej. Analogie z pamięcią rewolucji godności”. Oleksandr przedstawił nie tylko teoretyczne definicje pamięci J. Assmanna, ale i paralele pomiędzy pamięcią świadków, uczestników wydarzeń rewolucyjnych a polityką państwa. Porównał kształtowanie się pamięci kulturowej o Solidarności  w Polsce i o Euromajdanie na Ukrainie. Zwrócił na różnice pomiędzy tymi dwoma rewolucjami. Jego referat, bardzo osobisty dla wielu studentów, wywołał ożywioną dyskusję o tym, co należy zrobić, aby zachować pamięć i emocje związane z rewolucją godności. Ważną częścią wydarzeń drugiego dnia objazdu były ożywione dyskusje.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z objazdu