Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Afgana Muchtarliego

17-06-17 admin 0 comment

15 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie  azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Muchtarliego, aresztowanego przez azerskie władze. Europosłowie wezwali rząd Azerbejdżanu do natychmiastowego zwolnienia dziennikarza oraz wycofania się z przedstawionych mu zarzutów.

W rezolucji napisano również, że władze w Baku  „powinny zakończyć wybiórcze prześladowania i aresztowania dziennikarzy oraz  działaczy praw człowieka, natychmiast zwolnić wszystkich więźniów politycznych i zapewnić przestrzeganie zasad uczciwego procesu sądowego”.

Źródło: jam-news.net

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium