SEW na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy

08-09-17 Promocja 0 comment

FE_PL_smallZakończyło się XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Podczas tegorocznej edycji miało miejsce wiele wydarzeń, w których aktywnie uczestniczyło Studium Europy Wschodniej.

Podczas ceremonii wręczenia nagród Forum, dyrektor Jan Malicki wygłosił laudację na cześć laureata nagrody Specjalnej, prezydenta Gruzji, pana Giorgi Margwelaszwili. Dyrektor mówił o tle historycznym i znaczeniu relacji polsko-gruzińskich, o długiej tradycji przyjaźni między oboma krajami a także o roli, jaką w edukowaniu i promowaniu wiedzy o Gruzji odgrywa Studium Europy Wschodniej. Całe wystąpienie dyrektora Malickiego oraz przemówienie prezydenta Margwelaszwili (w języku angielskim) dostępne są poniżej:

Dyrektor Jan Malicki był również moderatorem 2 paneli  i jednej prezentacji

Pierwszym z paneli prowadzonych przez dyrektora Malickiego nosił tytuł „Polska – Ukraina. W poszukiwaniu nowego modelu partnerstwa i współpracy”

Moderatorami panelu byli dyrektor Jan Malicki i Witalij Portnikow

Paneliści:

 • Sławomir Dębski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
 • Mykoła Kniażycki, Deputowany, Rada Najwyższa, Ukraina
 • Andrij Sadowy, Mer, Rada Miejska Lwowa, Ukraina
 • Danyło Łubkiwski, Członek Zarządu Fundacji Arsenija Jaceniuka „Open Ukraine”, Ukraina
 • Bogumiła Berdychowska, publicystka Kwartalnika „Więź”, Polska

Panel wzbudził duże zainteresowanie uczestników Forum, którzy licznie w nim uczestniczyli. Sama tematyka wywołała żywiołową dyskusję. Podczas panelu publiczność zadała wiele, niekiedy kontrowersyjnych pytań.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z panelu

Drugim, bardzo ważnym wydarzeniem był panel „Współpraca naukowa państw karpackich”. Podczas panelu, reprezentanci 6 uczelni wyższych:

 • Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanego przez dyrektora Jana Malickiego,
 • Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka reprezentowanego przez rektora, Ihora
 • Cependę,
 • Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya, reprezentowanego przez dyrektora Sándora Őze
 • Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie, reprezentowanego przez prorektora Stefana Purici
 • Uniwersytetu Preszowskiego, reprezentowanego przez prorektora Ladislava Suhányi
 • Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, reprezentowanej przez rektora Pawła Treflera

podjęli decyzję o utworzeniu międzynarodowego programu wymiany wykładowców, Collegium Carpathicum.

W spotkaniu uczestniczył też Włodzimierz Bernacki, poseł na Sejm RP.

Projekt zakłada rozwój nauk związanych z regionem Karpat, zapewnienie studentom jak najwyższych standardów kształcenia i szeroki dostęp do wiedzy i odkryć naukowych a także promocję regionu i krajów biorących wchodzących w skład Collegium.

Projekt Collegium Carpathicum spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami nie tylko kręgów naukowych, ale też strony rządowej.

Nagranie z panelu dostępne jest na naszym kanale na YouTube

Ostatnim, niezwykle interesującym wydarzeniem związanym z działalnością Studium była prezentacja uczestnikom Forum porojektu odbudowy dawnego Obserwatorium Astronomicznego na szczycie Pop Iwan, w paśmie Czarnohory. Projekt, będący owocem współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, a silnie wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ogromnym przedsięwzięciem, które ma na celu utworzenie wielofunkcyjnego obiektu, będącego jednocześnie symboliczną siedzibą nowopowstałego Collegium Carpathicum.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z prezentacji.

O wadze projektu świadczy fakt, że w jego realizację zaangażowany jest marszałek Marek Kuchciński, a na prezentację prowadzoną przez dyrektora Malickiego przybili tez Beata Mazurek i Ryszard Terlecki.

DSC_0683

Podczas Forum miało miejsce także doniosłe wydarzenie związane z sekcją kaukazologiczną SEW. Odbyła się bowiem oficjalna prezentacja najnowszych książek o tematyce gruzińskiej, w których powstanie ogromny wkład miał dr David Kolbaia. Dr Kolbaia osobiście spotkał się z prezydentem Margwelaszwili, na ręce którego przekazał swoje publikacje. Książki, w tym piękne, ekskluzywne wydania „Rycerza w Tygrysiej Skórze” ukazały się drukiem dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU.

DSC_0074

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z Forum