Sondaż: Rosja stoi na straży  tradycyjnych czeskich  wartości

01-06-17 admin 0 comment

Amerykański Międzynarodowy Instytut Republikański (IRI) przeprowadził badania opinii publicznej  badające wzrost wpływów Rosji w krajach Grupy Wyszehradzkiej V4.

Z badań między innymi wynika, że zdaniem jednej czwartej mieszkańców Czech, Rosja broni czeskich tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, wiara czy moralność. Natomiast 40 % badanych Czechów jest przekonanych, że UE zmusza Europejczyków do rezygnacji z tradycyjnych wartości. Podobne podglądy wyrazili też Słowacy -41 %, a mniejszym stopniu Węgrzy – 18 % i Polacy – 14 %.

„Po tym, jak zainwestowaliśmy 20 lat i setki milionów dolarów w budowę jednolitej i wolnej Europy,  uważamy za niezbędne by  USA uznały iż istnieje realne zagrożenie wzrostu  wpływów  rosyjskich w Europie, które to wpływy mogą zburzyć  transatlantycki pokój i bezpieczeństwo“, oświadczył Jan Surotchak, europejski dyrektor IRI.

W sondażu zapytano respondentów z krajów V4 o to, jak przyjęliby informację, że ich rodzime media są finansowane przez rosyjskie władze. Wynik okazał się  dosyć alarmujący: „Nie interesuje mnie, czy finansują je Rosjanie, najważniejsze jest, że mówią prawdę“, stwierdziła jedna trzecia obywateli V4, którzy przedtem przyznali, że śledzą medialne „fejki’. Rekord pobili Słowacy. W sumie 76 % obywateli Słowacji,  albo nie wierzy, że Rosja jest zaangażowana w dezinformowanie obywateli innych krajów /38%/ , albo nie jest zainteresowana tym czy Rosja finansuje  medialne „wrzutki” / 38 %/

Według Miriam Lexmann z IRI widoczne jest, że w krajach V4 wzrastają warunki sprzyjające rosyjskim wpływom. „Troska o przyszłość, własne dzieci, brak zaufania do instytucji oraz odczucie, że UE naciska na obywateli V4 by zrezygnowali z własnych wartości. To wszystko zjawiska, które mogą stać się zagrożeniem dla  demokracji liberalnej” uważa Lexmann.

„Tę sytuację wykorzystują wewnętrzni i zewnętrzni wrogowie wartości  na których została zbudowana cywilizacja zachodnia. Do nich należy także Rosja. Najbardziej skuteczną bronią przeciwko rosyjskim wpływom jest wzmocnienie procesów demokratycznych”, dodaje M. Lexmann.

Fakt, iż ponad jedna trzecia obywateli  krajów V4 ufa medialnym dezinformacjom i alternatywnym serwisom, nie zaskoczył  teoretyka mediów Tomáša Trampoty. „Ludzie mają skłonność ufać źródłom, które potwierdzają ich światopogląd. Nie oceniają krytycznie źródła informacji. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych takich jak Facebook doszło także do spadku umiejętności oceniania jakości przekazu”, uważa T.Trampota.

W rezultacie, ponad połowa Słowaków uważa, że obecność  pokojowych  sił USA powoduje wzrost napięcia  w regionie. Przy czym aż 75 % Słowaków jest zdania, że  Rosja powinna być partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo. W Czechach ten sam pogląd wyraziło 59 % respondentów, na Węgrzech 54 %,  w Polsce mniejszość, bo  35 % ankietowanych.

„Badanie to ujawnia szereg niepokojących tendencji zachodzących w sercu Europy. Jedną z nich jest spadające poparcie dla NATO,” podkreśla Surotchak.

Sondaż został przeprowadzony w  krajach grupy Wyszechradzkiej  na próbie  ponad 1 tysiąca mieszkańców w każdym z państw.

Źródło: Ihned

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium