Studenci zadbali o polski cmentarz na południowych krańcach dawnej Rzeczpospolitej

09-10-17 Promocja 0 comment

23 sierpnia z Dworca Zachodniego w Warszawie wyruszyła grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego zmierzająca do Raszkowa, wsi w nieuznawanej Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej.

 

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w studenckim projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego polegającym na przeprowadzeniu prac porządkowo – konserwacyjnych na polskim cmentarzu na południowych krańcach dawnej Rzeczpospolitej.

 

 

Dziewiątka studentów przez jedenaście dni z zaangażowaniem pracowała na terenie cmentarza, a także brała udział w wydarzeniach związanych z działalnością Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” takich jak np. święto ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Prace polegały na dokładnym wyczyszczeniu powierzchni nagrobków, utorowaniu ścieżek umożliwiających dostęp do nagrobków, usunięciu roślinności niszczącej i zasłaniającej nagrobki na całej powierzchni cmentarza, a także uprzątnięciu terenu cmentarza z zalegających śmieci oraz dokonaniu inwentaryzacji nagrobków na całej powierzchni nekropolii. Prace te były kontynuacją zeszłorocznego projektu i odbywały się w ścisłej koordynacji z grupą konserwatorów nagrobków pod przewodnictwem Pana Profesora ASP Janusza Smazy. Tegoroczna edycja projektu podobnie jak zeszłoroczna spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród mieszkańców Raszkowa. Najważniejszym jakościowym rezultatem realizacji projektu jest kultywacja polskiego dziedzictwa narodowego poprzez przywrócenie do godnego stanu miejsca pamięci narodowej – cmentarza w Raszkowie i zadbanie o należyte upamiętnienie miejsca spoczynku lokalnych Polaków. Realizacja projektu pokazała również, że polska mniejszość w Mołdawii nie została przez rodaków z Polski zapomniana i może liczyć na ich wsparcie. 5 września uczestnicy projektu wrócili do Warszawy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.​​​​​​

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego