Szkoła Języków Wschodnich

Od 1999 r. działa, utworzona początkowo tylko dla potrzeb Studiów Wschodnich, a obecnie otwarta również dla innych zainteresowanych, Szkoła Języków Wschodnich przy Wydziale Orientalistycznym UW. Szkoła działa wg zasad Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO). W Szkole prowadzona jest nauka języków wschodnich z krajów b. ZSRR i b. obozu socjalistycznego oraz języków blisko- i dalekowschodnich, orientalnych i afrykańskich. Wielu z nich Szkoła uczy jako jedyna w Polsce!

Pełny kurs od podstaw trwa 2 lata (240 godz. lekcyjnych). Po ukończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do Egzaminu Certyfikacyjnego na poziomie A2, B1 lub B2, przeprowadzanego wg kryteriów Rady Europy: www.certyfikacja.uw.edu.pl.

Szkołą Języków Wschodnich kieruje od 1999 r. Inga Kotańska, a zespół lektorski tworzą nauczyciele akademiccy oraz native speakers z doświadczeniem dydaktycznym. Dotychczas prowadzono lektoraty 28 języków.

SZKOŁA JĘZYKÓW WSCHODNICH – ul. Oboźna 7 lok. 7, 00-311 Warszawa,
tel. 22 55 20 937, fax 22 55 20 916, e-mail: lektoraty.studium@uw.edu.pl

www.sjw.uw.edu.pl