1-SYMBOLICZNA BRAMA W KSZTALCIE ŁUKU TRIUMFALNEGO DO aKADEMII oSTROGSKIEJ LICZĄCEJ PONAD 450 LAT.

08-09-17 Promocja 0 comment

Symboliczna Brama w kształcie łuku triumfalnego do Akademii Ostrogskiej liczącej ponad 450 lat