11

08-09-17 Promocja 0 comment

Płk T.Krząstek przekazuje rektorowi Akademii Ostrogskiej encyklopedie i słowniki historyczne dla biblioteki akademickiej.