4

08-09-17 Promocja 0 comment

Płk T.Krząstek i studenci przy ,, pierwszym studencie” Akademii Ostrogskiej.