Tadżykistan: koniec z dziedzictwem ZSRR

13-01-18 admin 0 comment

Naukowcy Tadżyckiej Akademii Nauk (TAN) apelują by  zakazano  projekcji  niektórych filmów fabularnych, nakręconych za czasów ZSRR. ” Są one sprzeczne z narodowymi wartościami”, – twierdzą eksperci.

Nie zgadzają się z tym  tadżyccy działacze kultury: „Każdy film ma swoją historię, filozofię, poziom. Fakt, że niektóre dzieła  z okresu  sowieckiego trudno nazwać arcydziełami, ale o tym czy dopuszczać do ich wyświetlania bądź też nie, powinno decydować kierownictwo kanałów telewizyjnych. Ja osobiście występuję przeciwko wprowadzeniu zakazu pokazywania tych filmów w telewizji”, – mówi tadżycki reżyser i były prezes Związku  Filmowców  ZSRR Dawlat Chudonazarow. Podobnego zdania jest obecny prezes Związku Filmowców Tadżykistanu Safar Chakdod: „Nie widzę w starych filmach obelg pod adresem  narodu tadżyckiego”. Niektórzy dziennikarze uważają, że naukowcy TAN działają na zlecenie i pod kontrolą Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Tadżykistanu.

Przypomnijmy, że ostatnio  tadżyckie władze dokonują wszelkich starań, by w  wykorzenić z życia obywateli  kraju wszystkiego co „obce tradycjom narodowym”. Od dawna już trwa w kraju walka z „obcymi imionami”, „obcym ubiorem narodowym” oraz „obcymi religiami”.

Źródło: fergananews.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium