Warsaw East European Conference – 3 dzień konferencji

12-07-17 Promocja 0 comment

Trzeci dzień konferencji rozpoczęły 3 sesje tematyczne:

  • Transformastion of political systems and historical memory
  • Hybrid aggresion
  • Belarus between East and West
DSC_0015

John Micgiel i uczestnicy konferencji

 

Po sesjach przyszedł czas na drugie Spotkanie Specjalne Warsaw East European Conference, tym razem w całości poświęcone relacjom polsko-ukraińskim. „What`s new in Polish-Ukrainian relations”, zorganizowane we współpracy z Polsko-Ukraińskim Forum Partnerstwa zgromadziło szeroką publiczność zainteresowaną poruszanym tematem.

DSC_0108

Vitaly Portnikov, Ihor Tsependa, Paweł Kowal, Jan Malicki

Wśród dyskutantów spotkania znaleźli się Vitaly Portnikov, Ihor Tsependa, Jan Malicki i Paweł Kowal. Paweł Kowal opowiadał o trudnej historii obu narodów i zwracał uwagę na fakt, że czcząc wydarzenia historyczne należy mieć na uwadze przyszłe pokolenia. Ihor Tsependa podkreślał konieczność wzajemnego zrozumienia trudnych wydarzeń historycznych. Miejsca pamięci nie powinny dzielić, a łączyć – mówił Tsependa. W dyskusji wziął udział także Ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrij Deszczycja i dr Przemysław Żurawski vel Grajewski.

DSC_0061

Maria Przełomiec, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Ihor Tsependa

Trzeci dzień konferencji zakończyły obrady Okrągłego Stołu poświęconego tematyce relacji Polski i krajów CEE z Izraelem i Bliskim Wschodem. W Okrągłym Stole udział wzięli Piotr Puchta, Agnieszka Magdziak-Miszewska , Bogdan Grzelioński i Laurence Weinbaum.

P.Puchta, A.Magdziak-Miszewska, B.Grzeloński, L.Weinbaum

Piotr Puchta, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Bogdan Grzeloński, Laurence Weinbaum