Węgrzy zatrzasnęli drzwi

11-03-17 admin 0 comment

Węgry_-_flagaWęgierski parlament zaostrzył procedury w stosunku do nielegalnych imigrantów. Przyjęcie prawa  przez  większość parlamentarną podczas krótkiego posiedzenia nie jest niespodzianką, gdyż walka z nielegalnymi imigrantami od dłuższego czasu dominuje w propagandzie rządowej. Za nową ustawą głosowało 138 posłów, 6 było przeciwko a 22u wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowo przyjętymi zasadami wszyscy nielegalni imigranci będą kierowani do dwóch stref tranzytowych, które znajdują się na granicy z Serbią. Strefy będą otwarte tylko w kierunku Serbii i Chorwacji i  imigranci będą mogli je opuścić w każdej chwili. Do Węgier będą mogli wjechać tylko wtedy, gdy ich wniosek o azyl zostanie pozytywnie rozpatrzony. Do nowych stref przeniesieni zostaną  imigranci z wszystkich obozów zbiorczych z całych Węgier – te zostaną zlikwidowane.

Nowa ustawa ma zagwarantować, że „nikt nie będzie mógł wjechać na terytorium Węgier oraz Unii Europejskiej bez pozwolenia”, oświadczył  szef MSW Sándor Pintér. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że nowe zasady pozbawią uchodźców międzynarodowej ochrony.

Węgry podobne zasady stosowały już wcześniej, jednakże w roku 2013 pod naciskiem UE, wysokiego komisarza ONZ oraz  Europejskiego Trybunału  Praw Człowieka musiały od nich odstąpić.

Premier Viktor Orbán w styczniu br.  przekonywał, że ten krok wprawdzie nie zgadza się z unijnymi dyrektywami, ale mimo to Węgry postanowiły je złamać. Kilka dni temu Orban żegnał 462  policjantów wysyłanych na południową granicę kraju w celu wzmocnienia jej ochrony słowami: „Prawo obowiązuje wszystkich, także imigrantów. Nie może być nic ponad prawem, nawet bzdury o prawach człowieka!”

„Ta ustawa narusza zobowiązania Węgier wobec  międzynarodowych i europejskich norm i będzie miała bardzo negatywne konsekwencje fizyczne i psychiczne dla kobiet, dzieci i mężczyzn, którzy już  wiele wycierpieli”, oświadczyła Cécile Pouilly, rzeczniczka wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

W zeszłym roku o azyl na Węgrzech wystąpiło 29 432 imigrantów, ale przygniatająca większość kontynuowała podróż na Zachód. Tylko 452 uchodźcom azyl przyznano.

Źródło: E15

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium