XV Wschodnia Szkoła Zimowa – ceremonia wręczenia dyplomów

14-03-18 Promocja 0 comment

W dniu 14 marca 2018, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się ceremonia zamknięcia XV Wschodniej Szkoły Zimowej.

Nim rozdano dyplomy, wykład zamykający wygłosił wybitny naukowiec, prof. Leszek Zasztowt. Jego niezwykle interesujący wykład, zatytułowany „Polityka rosyjska na obszarach dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego – akulturacja, asymilacja, integracja„, ukazywał m.in. politykę, jaką władze Cesarstwa Rosyjskiego stosowały wobec żyjących na jego terenach mniejszości. Niezwykle barwny opis profesora wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

Po zakończeniu wykładu, prof. Leszek Zasztowt, wraz z dr. Wiktorem Rossem oraz mgr. Dianą Brutyan i mgr. Antonem Saifullayeu dokonali wręczenia dyplomów ukończenia XV Wschodniej Szkoły Zimowej. tradycyjnie, nagrodami w postaci wydawnictw Studium Europy Wschodniej uhonorowani zostali także najlepsi uczestnicy Szkoły.

XV Wschodnią Szkołę Zimową ukończyło 26 osób (5 jako wolni słuchacze):

Armenia – 1 osoba

Białoruś – 1 osoba

Bułgaria – 1 osoba

Gruzja  – 2 osoby

Rosja – 1 osoba

Polska – 7 osób

Ukraina – 13 osób

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów naukowych i zapraszamy do udziału w innych projektach, realizowanych przez Studium Europy Wschodniej!