101. rocznica polsko-ukraińskiej defilady wojskowej

10-05-21 Promocja 0 comment

101  lat temu, 9 maja 1920 roku wspólna, polsko-ukraińska defilada przemaszerowała przez Chreszczatyk – reprezentacyjną ulicę Kijowa. Defiladę przyjmowali dowódca polskiej 3. Armii gen. Edward Rydz-Śmigły i dowódca ukraińskiej 6. Dywizji Strzeleckiej płk Marko Bezruczko. Dwa dni wcześniej, 7 maja 1920 sprzymierzone wojska kierowane przez marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana Semena Petlurę wyzwoliły Kijów spod bolszewickiej okupacji podczas tak zwanej wyprawy kijowskiej.