80-Lecie otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego UW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

31-07-18 Promocja 0 comment

W dniach 28-29 lipca 2018 w Werchowynie (Ukraina) odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu  80-lecia otwarcia w dniu 29 lipca 1938 roku Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan w Czarnohorze. Obchody, zorganizowane przez Studium Europy Wschodniej UW i Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka były niezwykłym, bezprecedensowym wydarzeniem, które w przepiękny sposób przedstawiły historię Obserwatorium oraz jego twórców. Patronat nad wydarzeniem objęli wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Gliński oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego RP Jarosław Gowin

 

28 lipca odbyła się międzynarodowa konferencja popularno-naukowa poprowadzona przez inicjatorów odbudowy Obserwatorium: dyrektora Jana Malickiego i rektora Ihora Cependę. Podczas konferencji omówiono burzliwe dzieje Obserwatorium a także perspektywy, jakie wiążą się z trwającą odbudową. Wygłoszonych zostało 5 referatów:

  • Jerzy Kreiner, Dzieje obserwatorium meteorologiczno-astronomicznego na Popie Iwanie (referat odczytany przez dyr. Jana Malickiego)
  • Jaroslaw Szynkaruk, Vincenz – Homer Czarnohory
  • Stanisław Stępień, Petro Szekeryk-Donykiw – pisarz huculski, wójt Żabiego i poseł na Sejm Drugiej Rzeczypospolitej
  • Andrij Zamoroka, Ekologia Czarnohory
  • Leszek Rymarowicz, Pro memoria: losy osób uczestniczących w uroczystości otwarcia Obserwatorium 80 lat przez nami

Zapraszamy do wysłuchania audycji Polskiego Radia poświęconych Jubileuszowi (nagrania udostępniamy dzięki uprzejmości Polskiego Radia):

Artykuł Marka Jakubowicza z gazety „Super Nowości” z czwartku 2 sierpnia 2018 r. nr 149 (5488)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencję zakończył niezwykle poruszający występ chóru Collegium Musicum UW.

29 lipca, dokładnie 80 lat po oficjalnym otwarciu Obserwatorium odbyły się uroczystości w jego gmachu. Tak jak 80 lat temu, tym razem również pogoda nie okazała się łaskawa. Silne, poranne opady deszczu nie zdołały jednak pokrzyżować planów uroczystości. W uroczystości udział wzięli m.in. minister Jerzy Kwieciński, rektorzy Marcin Pałys i Ihor Cependa, b. minister Jakub Skiba a także konsulowie, dyplomaci i przedstawiciele świata nauki . Podczas uroczystości zaprezentowano postępy w odbudowie gmachu, zapalono znicze w intencji twórców Obserwatorium oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. W drodze powrotnej, u podnóża góry tradycyjnie już odmówiono krótką modlitwę przy kapliczce postawionej w intencji pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Obchody jubileuszu zakończyła uroczysta kolacja w huculskim stylu.