450. rocznica Unii Lubelskiej

01-07-19 Promocja 0 comment

1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie zawarto porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na mocy którego powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Porozumienie to znane jest jako Unia Lubelska. 1 lipca 2019 przypada 450. rocznica twego wiekopomnego wydarzenia. 30 czerwca w Lublinie Sejm i Senat RP zorganizowały uroczystości upamiętniające zawarcie Unii. Udział w nich wzięli m.in.: Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący Seimasu oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi i szereg gości zagranicznych, w tym delegacje z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier oraz Gruzji, m.in.:

  • z Białorusi – Przewodniczący Grupy Roboczej Zgromadzenia Narodowego RB ds. Współpracy z Parlamentem Polski Pan Leonid Kaczyna
  • z Estonii – Przewodniczący EE-PL Grupy Parlamentarnej Pan Aadu Must
  • z Litwy – Przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej  Pan Viktoras Pranckietis
  • z Czech – Przewodniczący Polsko-Czeskiej Grupy Współpracy Parlamentarnej Pan Josef Hájek
  • z Łotwy – Przewodnicząca Saeimy Pani Inâra Műrniece oraz  Przewodniczący Zgromadzenia Bałtyckiego Pan Profesor Jânis Vucâns
  • z Węgier – Wiceprzewodniczący Parlamentu, Przewodniczący HU-PL Grupy Parlamentarnej Pan Janos Latorcai

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie delegacje złożyły wieńce pod Pomnikiem Unii Lubelskiej. kolejnym punktem obchodów były uroczyste spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa oraz debata Przewodniczących Parlamentów zatytułowana 450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw.

Uroczystości zakończyły oficjalna prezentacja okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej oraz koncert z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej, podczas którego odbyło się prawykonanie MISSY na 450-lecie Unii Lubelskiej autorstwa Mikołaja Goreckiego, jr

Udział w uroczystościach wzięli także przedstawiciele SEW: dyr Jan Malicki, konsul Marek Gołkowski i płk Tadeusz Krząstek. By oddać należytą cześć tym niezwykle ważnym wydarzeniom delegacji SEW towarzyszył utworzony specjalnie na tą okazję poczet sztandarowy w składzie Anna Kotyschenko, Łukasz Gąsiewski, Filip Urbański.

 30 czerwca

30 czerwca (niedziela)

10.00 Msza Święta
(Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10)

11.45 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej
(plac Litewski)

Wspólne zdjęcie przewodniczących delegacji

12.30 Uroczyste Spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa
(Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1)

14.45 Debata Przewodniczących Parlamentów –  450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw

Wystąpienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
Wystąpienia przewodniczących delegacji

(Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1)

16.30 Zakończenie obrad

Family photo

Oficjalna prezentacja okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej

17.15 Koncert z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej
(Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1)