IV Międzynarodowa Konferencja „Kaukaz po 1991 r.”

09-12-19 Promocja 0 comment

W dniach 5-6 grudnia w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Kaukaz po 1991 r.”. Tradycyjnie konferencja odbywa się co dwa lata i skierowana jest zarówno do doświadczonych naukowców, jak i młodych badaczy Kaukazu Północnego i Południowego. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli wybitni badacze Kaukazu z Polski i zagranicy.

Ceremonii otwarcia konferencji dokonał dyr Jan Malicki wspólnie z dr. Davidem Kolbaią. Po przywitaniu gości rozpoczęła się pierwsza z pięciu sesji panelowych. Pełen wykaz uczestników i referowanych przez nich tematów dostępny jest tutaj. Ostatnia, piąta sesja była dyskusją na temat książki Jana Brodowskiego „Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018”. W pasjonującej, niezwykle żywej dyskusji udział wzięli Renata Król-Mazur, Jan Brodowski, Wojciech Górecki i David Kolbaia.

Po dyskusji uczestnicy konferencji udali się pod gmach Instytutu historycznego, by oddać hołd pomordowanym w czasie II Wojny Światowej profesorom Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich św. Grzegorzowi Peradze. Tradycyjnie, pod upamiętniającą ich tablicą złożone zostały kwiaty, a z zapalonych zniczy ułożono kształt krzyża św. Nino, apostołki i patronki Gruzji, świętej Kościoła katolickiego, ormiańskiego i prawosławnego. Uroczystość zapalania zniczy uświetnił swoją obecnością ambasador Gruzji w Polsce, JE Ilia Darchiashvili. Na zakończenie konferencji amb. Darchiashvili i dyr Malicki wręczyli wszystkim prelegentom certyfikaty uczestnictwa.