Ostatnie pożegnanie prof. Samsonowicza

10-06-21 Promocja 0 comment

Dyr. Malicki, w imieniu Studium Europy Wschodniej UW, dokonał w dniu dzisiejszym wpisu w Księdze Kondolencyjnej Rektora Henryka Samsonowicza.

Pogrzeb prof. Henryka Samsonowicza odbędzie się 10 czerwca. Część oficjalna uroczystości pogrzebowych rozpocznie się o godz. 11.00 od pożegnania w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

O godz. 13.00 odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego w Alei Zasłużonych. Msza i pożegnanie na cmentarzu mają charakter prywatny.

Prof. Henryk Samsonowicz był wybitnym mediewistą. Piastując kolejne uniwersyteckie stanowiska, za jedno ze swych głównych zadań uważał ochronę studentów i pracowników uczelni. W 1989 roku brał udział w Obradach Okrągłego Stołu, parę miesięcy później wszedł do rządu Tadeusza Mazowieckiego, gdzie objął tekę ministra edukacji.