Studia uzupełniające dla białoruskich absolwentów

02-09-21 Promocja 0 comment

Zapraszamy białoruskich absolwentów na bezpłatne studia uzupełniające!

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór kandydatów do specjalistycznego programu kształcenia specjalistów w zakresie samorządności, we współpracy z Wolnym Uniwersytetem Białoruskim.

Program jest przeznaczony dla obywateli Białorusi – absolwentów polskich programów stypendialnych. Zajęcia będą odbywały się w trybie online. Rozpoczną sie 1 października, a zakończą – 15 grudnia 2021.

 Wymagania wobec kandydatów:

  • obywatelstwo białoruskie;
  • ukończone studia wyższe (preferowane specjalności: samorządność, zarządzanie, ekonomia, politologia i pokrewne);
  • ukończenie polskiego programu stypendialnego;
  • znajomość i zainteresowanie zagadnieniami z zakresu polityki regionalnej i lokalnej, gospodarki, samorządności;
  • znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym rozumienie wykładów;
  • limit wiekowy: do 40 lat (w wyjątkowych wypadkach więcej

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj,

Kwestionariusz kandydata można pobrać stąd.

Lista niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2021 r.,

Wymagane dokumenty prosimy wysyłać na adres: stypendia.studium@uw.edu.pl

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie nadesłanych zgłoszeń w okresie 15-20 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 września 2021 r.

Rozpoczęcie kursu – 1 października 2021 r.