Zmarł Włodzimierz Lachowski

09-09-21 Promocja 0 comment

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Włodzimierza Lachowskiego, białoruskiego historyka, laureata nagrody Sapiehy i naszego przyjaciela.

Włodzimierz Lachowski (Uladzimir Liakhouski) pracował naukowo w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, był również członkiem rady naukowej Narodowego Muzeum Historii i Kultury Białorusi. Uczestniczył w organizacji wystaw historycznych poświęconych 75-leciu założenia Muzeum Białoruskiego im. Łuckiewicza w Wilnie, a także działalności emigracji białoruskiej i rosyjskiej w Czechosłowacji w latach 1921-1938. Jako konsultant programów historycznych współpracował z telewizją “Belsat”. Był laureatem nagrody im. Lwa Sapiehy.