Aequat omnes cinis. SEW oddało cześć zasłużonym.

30-10-18 Promocja 0 comment

Dzień Wszystkich Świętych to święto szczególnie ważne dla Studium Europy Wschodniej. Tak, jak co roku wykładowcy, pracownicy i studenci Studium odwiedzili groby osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla ‘spraw wschodnich’: polityków, badaczy, naukowców, wojskowych, artystów, jak również zmarłych wykładowców, współpracowników i przyjaciół Studium.

W dniach 30 października i wykładowcy, pracownicy administracyjni i studenci SEW odwiedzili Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Prawosławny na Woli, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, Cmentarz Karaimski, Cmentarz Żydowski i Cmentarz Tatarski. Na każdym z nich złożone zostały znicze upamiętniające ludzi wybitnych, zasłużonych, niezapomnianych.

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wizyty na cmentarzach (relacja będzie aktualizowana).

Stare Powązki

Cmentarz odwiedzili prof. Ola Hnatiuk, dyr Jan Malicki, dr Ludwika Włodek, dr Rigels Halili oraz studenci SEW

Powązki Wojskowe

Cmentarz odwiedzili płk Tadeusz Krząstek, dyr Jan Malicki, Marek Gołkowski oraz studenci SEW

Akcja „Znicz” na Powązkach Wojskowych

Rok w rok studenci Studium Europy Wschodniej włączają się w specjalną akcję „Znicz”, polegającą na odwiedzaniu grobów osób zasłużonych dla spraw wschodnich oraz zapalaniu symbolicznego znicza z szarfą Studium. Odbywa się ona na krótko przed dniem Wszystkich Świętych. Taka forma upamiętnienia osób, które miały ogromny wkład w stosunki ze Wschodem oraz stały się w ten sposób częścią historii zarówno Polski, jak również całego regionu stała się częścią bogatej tradycji, regularnie kultywowanej i podtrzymywanej zarówno przez pracowników naukowych, jak również samych studentów.

Tegoroczny program zakładał odwiedzenie kilku nekropolii, w tym Cmentarza Karaimskiego oraz Prawosławnego na Woli (pod przewodnictwem dr Davida Kolbai), Cmentarza Tatarskiego (pod przewodnictwem dr hab. Aleksandry Hnatiuk), Starych Powązek (grupa pod opieką dyr. Jana Malickiego oraz mgr. Adama Balcera) oraz Powązek Wojskowych (za grupę odpowiedzialni byli: płk. Tadeusz Krząstek oraz  Marek Gołkowski). Zrealizowany on został we wtorek, 30 października i cieszył się dużym zainteresowaniem aktywnych studentów Studium, w towarzystwie sprzyjającej, aczkolwiek odczuwalnie jesiennej pogody.

Na całym cmentarzu można było odczuć atmosferę typową dla okresu przed dniem Wszystkich Świętych – wszędzie trwały porządki, dbano o groby zarówno bliskich, jak również dalekich a noszących liczne ślady zapomnienia. Studenci Studium nie byli też jedyną grupą, która w tym dniu postanowiła oddać hołd zmarłym oraz poległym – liczni uczniowie szkół pod opieką swoich wychowawców dzielnie przemierzali  alejki Powązek ze zniczami oraz biało-czerwonymi szarfami. Dla wielu szkół kultywowanie tradycji odwiedzania grobów jest bardzo ważnym elementem w budowaniu świadomości młodego społeczeństwa, które w ten sposób może mieć bliższy kontakt z historią

Grupa kilkunastu studentów licencjackich Studiów Wschodnich, przede wszystkim z II oraz III roku studiów stacjonarnych oraz trzech studentów Białorusinów z Programu Konstantego Kalinowskiego brała udział w realizacji części programu akcji „Znicz” na Powązkach Wojskowych – nekropolii, na której pochowane zostały osoby ważne dla historii Polski, mające niebagatelny wpływ na politykę wschodnią oraz zachowały się w pamięci pokoleń dzięki swojej działalności naukowej. Przygotowania całego przedsięwzięcia podjął się płk Krząstek, który w roli przewodnika grupy poprowadził uczestników śladami miejsc pochówku wielu wybitnych osób przybliżając ich historię życia, zasługi dla nauki, polityki, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przemarsz po Powązkach Wojskowych okazał się bardzo dobrym wykładem historycznym, zwłaszcza dla koleżanek i kolegów, którzy na Powązkach byli pierwszy raz w życiu. Słowami-kluczami były tu pamięć oraz upamiętnienie i towarzyszyły one podczas całego spaceru pomiędzy grupami turystów oraz osób upamiętniających.

Podczas niespełna czterogodzinnego pobytu na cmentarzu odwiedzone zostały groby ponad 30 osób, między innymi: Andrzeja Ananicza, Mieczysława Geremka, Andrzeja Drawicza, gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, Walerego Sławka, Jana Stanisława Jankowskiego, gen. Lucjana Żeligowskiego, Aleksandra Sulkiewicza, Romualda Bardzyńskiego, Jacka Kaczmarskiego, Marka Karpa. Studenci zapalili także znicze w kwaterze żołnierzy 1920 roku, powstańców styczniowych 1863-1864, przy Kopcu Dowborczyków, Pomniku Smoleńskim, na Łączce Powązkowskiej.

Dla niektórych kilkugodzinny program mógł wydać się celem bardzo trudnym do zrealizowania z obawy o możliwie niesprzyjające warunki atmosferyczne. Niemniej jednak nastroje w grupie były co najmniej optymistyczne. Dla każdego obecnego na akcji członka grupy udział w tym wydarzeniu był rzeczą bardzo ważną, a w tym czasie – również momentem, w którym można było oddać się krótkiej refleksji.

Tegoroczny program jest przykładem podtrzymywania żywej tradycji odwiedzania grobów przez studentów Studium Europy Wschodniej. Każda podobna akcja jest traktowana jako bardzo ważna, studencka aktywność, do której należy podejść z odpowiednią powagą. Należy również podkreślić, że zupełnie innym doświadczeniem byłoby przeprowadzenie podobnej akcji samodzielnie oraz w grupie osób zainteresowanych tematem.

Sławomir Kirdzik- student III roku Studiów Licencjackich SEW UW

Cmentarz Bródnowski

Cmentarz odwiedzili Aleksandra Gryźlak, Oleksandr Skydan, dr Marcin Wakar

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany

Cmentarz odwiedzili Diana Brutyan, Joanna Łukaszuk, Anna Wolska, Aleksander Wójcicki

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski

Cmentarz odwiedzili Diana Brutyan, Joanna Łukaszuk, Anna Wolska, Aleksander Wójcicki

Cmentarz Muzułmański

Cmentarz odwiedzili prof. Ola Hnatiuk i studenci SEW

Cmentarz na Służewie

Cmentarz odwiedził dyr Jan Malicki

Cmentarz Prawosławny i Karaimski

Cmentarz odwiedzili dr David Kolbaia i studenci SEW

Ossów – Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Cmentarz odwiedził dyr Jan Malicki

Radzymin – Cmentarz Poległych 1920 r.

Cmentarz odwiedził dyr Jan Malicki