Albania: umowa handlowa z Wielką Brytanią

09-02-21 Promocja 0 comment

Wielka Brytania zawarła umowę handlową z Albanią. Podpisany 5 lutego dokument zakłada ścisłą współpracę obu państw w walce ze zorganizowaną przestępczością oraz ogólne wzmocnienie stosunków dwustronnych. Ma to zapewnić bezpieczeństwo brytyjskim firmom, które chcą rozszerzyć działalność na Bałkanach. Umowa przewiduje  także preferencyjne warunki dla brytyjskiego biznesu, które obowiązywały do końca 2020 roku w ramach współpracy Albania UE.

Wartość wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Albanią jest dosyć skromna i w 2019 roku wyniosła tylko 158 milionów funtów. Dzięki nowej umowie, Albania będzie mogła łatwiej eksportować swoje towary na Wyspy.

Obecnie Wielka Brytania negocjuje podobne umowy z jeszcze trzema bałkańskimi państwami : Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą oraz Serbią.

Źródło:   emerging-europe.com

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium