Analiza: Reżim polityczny na Białorusi ewoluuje w wojskowo-personalistyczną dyktaturę

30-07-20 Promocja 0 comment

„W ostatnim czasie reżim polityczny na Białorusi szybko się przekształca . Co prawda, nie w kierunku preferowanym przez 80% ludności kraju. Przechodzi od reżimu personalistycznego do personalistyczno –wojskowego reżimu autorytarnego” twierdzi analityk ośrodka „Eurasian States in Transition” („Państwa Eurazji w okresie transformacji”), Andrei Yeliseyeǔ.

Jak pisze analityk, „jedna z klasycznych klasyfikacji reżimów autorytarnych rozróżnia dyktatury personalistyczne, wojskowe i jednopartyjne. Jest to model bardzo uproszczony. W rzeczywistości reżimy autorytarne często łączą cechy dwóch, a nawet trzech klasycznych typów.

„Do niedawna na Białorusi istniał typowy personalistyczny reżim autorytarny. Wielu politologów określało go  jako sułtanistyczny (klasyfikacja Linz-Stepan). Reżimy sułtanistyczne charakteryzują się  koncentracją całej władzy w rękach jednej osoby,ingerencją władcy we wszystkie możliwe sektory, marginalną rolą instytucji politycznych oraz brakiem jakiejkolwiek rozsądnej ideologii i reguł. Końcowy etap istnienia reżimów sułtanistycznych posiada niezwykle wąską bazą społeczną” pisze Andrei Yeliseyeǔ.

Ekspert zwraca uwagę, że w polityce coraz częściej rozróżniane są reżimy wojskowe i personalistyczne. Reżimy wojskowe niekoniecznie oznaczają  juntę wojskową,  mogą bowiem być personalistyczne (Kaddafi, Mobutu Sese Seko, Trujillo). Charakterystyczną cechą reżimów wojskowych są rządy ludzi specjalizujących się w stosowaniu siły i przemocy. Wszystkie reżimy autorytarne stosują różne działania represyjne ale w reżimach wojskowych ten czynnikdominuje.

„Za pierwszy znaczący krok w obecnej ewolucji białoruskiego autorytaryzmu w kierunku reżimu wojskowego można uznać nominację na  szefa administracji prezydenta, generała KGB Ihara Siarhijenkę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na początku 2020 roku z kręgu rządzących został praktycznie wyeliminowany ważny polityk o „cywilnym” pochodzeniu czyli Michaił Miasnikowicz, który przeniósł się do Moskwy, na stanowisko szefa Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej” zwraca uwagę białoruski analityk.

„Drugim kamieniem milowym stały się przetasowania w rządzie Białorusi do jakich doszło w czerwcu 2020 r. „siłowik” Raman Hałoǔczanka zastąpił ekonomistę Siarhieja Rumasa na stanowisku premiera, a generał KGB Iwan Tertel przejął od Leanida Anfimaǔa,  zarządzanie polity przemysłową  ” dodaje Andrei Yeliseyeǔ.

Analityk podkreśla, że element „cywilny” w obecnych białoruskich władzach został zredukowany do minimum. Istotne decyzje we wszystkich sferach podejmuje teraz blok „siłowy” Rada Bezpieczeństwa, KGB, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komitet Śledczy, Prokuratura Generalna oraz „siłowicy” stojący na czele administracji prezydenckiej i rządowej. Zmienia się także retoryka Łukaszenki i jego otoczenia, pojawia się w niej coraz więcej elementów „wojennych”.

Andrei Yeliseyeǔ zauważa, że wojskowe reżimy autorytarne są bardziej niestabilne od innych typówautorytaryzmu, nie dotyczy to jednak personalistycznych reżimów wojskowych. Przeciwnie: ewolucja dyktatury „cywilnej” w personalistyczny reżim wojskowy może uczynić ją bardziej stabilną konkluduje analityk.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Salidarnaść, Biełaruski Partyzan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium