Armenia: Blok Carukjan oraz „Dasznacy” wystąpili przeciw premierowi Paszynianowi

14-06-18 Promocja 0 comment

Popierające w trakcie „aksamitnej rewolucji” Nikola Paszyniana opozycyjne frakcje Blok Carukjan ( Kwitnąca Armenia) oraz „Dasznacy” wystąpiły  przeciw nowemu premierowi Armenii. Do konfliktu doszło z powodu wprowadzenia przez ekipę premiera obowiązkowego kapitałowego systemu emerytalnego.(system w którym  pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odprowadza składki, lokowane na oprocentowanych rachunkach bankowych. Po przejściu na emeryturę pracownik może dysponować całym kapitałem wraz z odsetkami lub tylko comiesięcznymi świadczeniami pochodzącymi z odsetek od kapitału, wypłacanymi dożywotnio. Po śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika – przyp. red)

Deputowany Bloku Carukjan, Geworg Petrsjan, zwrócił uwagę , że obowiązkowy kapitałowy system emerytalny jest sprzeczny z konstytucją Armenii i stwierdził, iż z powodu takich decyzji Paszynian szybko straci zaufanie społeczeństwa. „Obowiązkowy system kapitałowy narusza prawo ludzi do własności, które jest jednym z najważniejszych praw społeczno-gospodarczych, zawartych w prawach podstawowych. Pozbawienie danej osoby własności wbrew jej woli jest sprzeczne z międzynarodowymi normami prawnymi i Konstytucją Armenii” – skomentował poseł.

Deputowana partii Paszyniana Wyjście, Mane Tandilian, złożyła dymisję ze stanowiska ministra pracy i spraw socjalnych, a także poinformowała o opuszczeniu partii. Tandilian uzasadniła swoją rezygnację sprzeciwem wobec decyzji rządu w sprawie reformy emerytalnej. Posłanka poinformowała, że przyjmując funkcję ministra, jasno wyrażała swoje stanowisko w sprawie konieczności odroczenia wdrażania obowiązkowego kapitałowego systemu emerytalnego na okres jednego roku i podkreślała, że zmiany w systemie można wprowadzać jedynie po przeprowadzeniu debaty publicznej.

Źródło: ekhokavkaza.com, vestikavkaza.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium