Armenia: Paszynian porozumiał się z Carukjanem w sprawie przedterminowych wyborów

11-10-18 Promocja 0 comment

Premier Nikol Paszynian oraz lider partii Kwitnąca Armenia i bloku Carukjan – Garik Carukjan podpisali memorandum w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych w grudniu 2018 r.

W memorandum pada zapewnienie, że w przypadku rezygnacji premiera w celu zorganizowania przedterminowych wyborów parlamentarnych i rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, frakcja Carukjan, jako strona sprzymierzona z rewolucją, zobowiązuje się nie zgłaszać swego kandydata na stanowisko szefa rządu i nie wspierać żadnego innego kandydata na premiera. Ponadto deputowani frakcji nie będą brali udziału w inicjatywie nominowania kandydata na stanowisko premiera przez 1/3 deputowanych Zgromadzenia Narodowego.

Strony wyraziły także gotowość do wspólnej pracy na rzecz poprawy poziomu ochrony praw człowieka w kraju, wzmocnienia bezpieczeństwa Armenii i Górskiego Karabachu, pogłębienia skutecznej współpracy z diasporą, promowania inwestycji zagranicznych w Armenii oraz wdrożenia dogłębnych reform w sferze społeczno-gospodarczej w kraju.

Przedterminowe wybory dojdą do skutku jedynie w sytuacji, gdy premier Nikol Paszynian poda się do dymisji a parlament w przeciągu dwóch tygodni nie wyznaczy nowego szefa rządu.

Źródło: ekhokavkaza.com

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium