Azerbejdżan przegrał trzy sprawy w Strasburgu

23-02-21 Promocja 0 comment

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) nakazał Azerbejdżanowi wypłacić ponad 280 000 euro odszkodowań po tym, jak kraj ten przegrał trzy różne sprawy sądowe w Strasburgu. Trybunał orzekł odszkodowania na korzyść dwóch uwięzionych przed kilkoma laty młodych aktywistów, mężczyzny aresztowanego bez nakazu sądowego oraz 18 mieszkańców Baku, którym odebrano ziemię.

Trybunał w Strasburgu nakazał Azerbejdżanowi zapłacić po 20 000 euro rekompensaty za straty moralne dwóm działaczom ruchu społecznego NIDA, MammadowiAzizowowi i Szahinowi Nowruzlu. Zostali oni aresztowani na początku 2013 roku pod zarzutem posiadania narkotyków, broni i udziału w zamieszkach. W 2014 roku sąd ds. poważnych przestępstw w Baku skazał Azizowa na siedem lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności, a SzahinaNowruzlu na sześć lat pozbawienia wolności. W chwili zatrzymania Nowruzulu miał zaledwie 17 lat i został zwolniony jeszcze w październiku 2014 roku, natomiast Azizow został ułaskawiony przez prezydenta w marcu 2016 roku.

W kolejnej sprawie Trybunał przyznał 18 mieszkańcom Baku po 10 000 euro odszkodowania za straty materialne i po 3 000 euro odszkodowania za straty moralne. W 2007 roku 30 hektarów ziemi nad morzem w dzielnicy Nardaran w Baku, należące do 18 właścicieli, zostało przekazane gminie Kurdachan. Gmina sprzedała ziemię Crocus Group, będącej własnością rodziny Emina Agalarowa, ówczesnego zięcia prezydenta Alijewa. Sprawa została skierowana do ETPC w 2009 roku po tym, jak lokalne sądy wydały wyrok na niekorzyść byłych właścicieli ziemi.

Trzeci wyrok został wydany na korzyść Ilgara Feyzowa, któremu przyznano odszkodowanie w wysokości 5 350 euro. Trybunał uznał, że między 18 kwietnia a 3 maja 2012 roku Feyzow został bezprawnie aresztowany.

Zgodnie z raportem dotyczącym działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lat 1959-2020, w sprawach dotyczących Azerbejdżanu wydano łącznie 215 wyroków. W 206 przypadkach stwierdzono co najmniej jedno naruszenie. 84 spośród 215 spraw dotyczyły prawa do rzetelnego procesu sądowego, 78 spraw – prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 38 – ochrony własności, a 37 – wolności zgromadzeń i zrzeszania się.

Źródło:oc-media.org

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium