Badanie: Pracownicy zagraniczni nie żałują, że pozostali w Polsce na czas pandemii

07-10-20 Promocja 0 comment

Badanie: Pracownicy zagraniczni nie żałują, że pozostali w Polsce na czas pandemii

Ponad 92% pracowników zagranicznych, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce po wybuchu pandemii, jest zadowolonych podjętej decyzji. Przeciwnego zdania jest jedynie 1,6% cudzoziemców. Świadczą o tym wyniki badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”, przeprowadzonego przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W przypadku migrantów, którzy przyjechali do Polski już w trakcie pandemii, również można spotkać się głównie z pozytywną oceną decyzji o przybyciu do naszego kraju. Według badania, przeszło 89% respondentów nie żałuje swojej decyzji o przyjeździe i podjęciu pracy w Polsce po 14 marca 2020 roku. Żałuje tego jedynie nieco ponad 2% respondentów.

Niemniej jednak, pandemia koronawirusa oraz wprowadzone w Polsce ograniczenia  uderzyły także w migrantów zarobkowych. Niemal 40% cudzoziemców, którzy pozostali w naszym kraju po wybuchu pandemii, zostało zmuszonych, by w jej trakcie zmienić zakład pracy, a niemal 1/3 – branżę zatrudnienia.

„Ukraińcy stanowią niemal 90% migrantów zarobkowych ze Wschodu w Polsce. Około 4% to Białorusini, co stanowi wzrost o niemal pół pkt. proc. w stosunku do pierwszej edycji badania, którą przeprowadzono w kwietniu” – komentuje raport prof. Mariusz Kowalski ze Studium Europy Wschodniej UW, który sprawował opiekę merytoryczną nad badaniem.

Ponadto, badanie pokazało, że z automatycznego przedłużenia pozwolenia na legalny pobyt i pracę w Polsce, zaproponowanego przez polski rząd w trakcie pandemii koronawirusa, skorzystało już ponad 42% pracujących cudzoziemców. W przyszłości z tego rozwiązania zamierza skorzystać kolejne 30% pracowników zagranicznych. Przedłużenie ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę w Polsce jest oceniane wśród obcokrajowców jako najistotniejszy element pomocy ze strony polskich władz. Takiego zdania jest niemal 60% badanych. Z drugiej strony jednak, co piąty migrant zarobkowy nie uzyskał żadnej informacji na temat wsparcia ze strony polskiej administracji, zaś 18% respondentów nie uznało dostępnych form wsparcia za istotne

„Uzyskane dane pozwalają nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. To samo tyczy się wdrożonych w tym roku przez polski rząd działań systemowych, które wraz z zaangażowaniem ze strony polskiego biznesu pozwoliły na zatrzymanie znacznej części migrantów na rynku. Szereg udogodnień wprowadzonych w tym pełnym wyzwań okresie przełożył się także na lepsze nastroje wśród samych pracowników zagranicznych” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL S.A.

Druga edycja badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”, została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2020 roku przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 610 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji.

Cały raport pobrać można klikając w ten link.