Białoruskie przedsiębiorstwa mają kłopoty z wejściem na chiński rynek

12-09-18 Promocja 0 comment

12.09.2018

Premier Białorusi Siarhiej Rumas po spotkaniu z chińskim ambasadorem na Białorusi Qui Qiminem zaapelował, o szybkie  rozwiązanie problemów związanych z wchodzeniem białoruskich przedsiębiorstw na chiński rynek.

„Poziom strategicznej współpracy między naszymi krajami jest bardzo wysoki, a pomiędzy przywódcami naszych państw rozwinęły się doskonałe osobiste relacje. Ale z przykrością muszę stwierdzić, że poziom handlu i stosunków gospodarczych nie nadąża za poziomem relacji politycznych” –  cytuje wypowiedź Rumasa służba prasowa.

„Chociaż  białoruski eksport do Chin zaczął ostatnio rosnąć w szybszym tempie, to niekorzystny bilans  między eksportem a importem nie maleje. Nasze przedsiębiorstwa mają trudności z wejściem na chiński rynek” – powiedział premier. – „Jesteśmy wdzięczni Chinom za zniesienie  ograniczeń dla białoruskiej żywości. Ale musimy jednocześnie  stwierdzić, że białoruscy obywatele i firmy napotykają na liczne  bariery”.

Zdaniem szefa białoruskiego rządu, wiele porozumień osiągniętych na spotkaniu przywódców obu państw podczas czerwcowego szczytu SCO w Qingdao jest już wdrażanych, zwłaszcza tych dotyczących  uproszczenia reżimu wizowego. Natomiast w kwestii  innych umów wiele jeszcze pozostaje do zrobienia – dlatego planowane jest zorganizowanie globalnego forum gospodarczego w chińsko-białoruskim parku przemysłowym „Wielki Kamień”.

W listopadzie Białoruś weźmie także  udział w pierwszej chińskiej międzynarodowej wystawie „Import Expo”, która odbędzie się w Szanghaju.

W odpowiedzi Qui Qimin zauważył, że „w ostatnich latach stosunki chińsko-białoruskie  przeżywają najlepszy okres w  historii,  wzajemne relacje i kontakty na najwyższym poziomie wzrosły, a  wzajemne zaufanie polityczne również się wzmocniło” – stwierdził chiński ambasadr.