Brytyjska fundacja odnowi synagogę w Słonimiu

13-02-18 Promocja 0 comment

Siedemnastowieczna synagoga w Słonimiu na białoruskim Polesiu, znalazła się  na liście czterech najważniejszych synagog w Europie, które potrzebują pilnej renowacji. Według Radia „Swaboda”, w tym roku rozpoczną się prace mające na celu zachowanie świątyni, a w ciągu najbliższych pięciu lat odbędzie się jej restaurowanie.

7 lutego w brytyjskiej Izbie Gmin rozmawiano o losach synagogi w Słonimiu, która znalazła się na liście obiektów do konserwacji sporządzonej przez brytyjską Fundację Przywrócenia Dziedzictwa Żydowskiego.

Autorem pomysłu zbadania  stanu wszystkich synagog w Europie jest brytyjski historyk Simon Schama. Najcenniejsza budowla z tej listy to właśnie synagoga w Słonimiu.

Barokowy obiekt został zbudowany w latach 1635–1642. W czasach sowieckich był to magazyn sklepu meblowego, w części pomieszczeń znajdował się bar mleczny.W 1990 budynek został opuszczony. Od tego czasu jego stan stale się pogarszał . Synagogę niszczyli chuligani, mieszkańcy z okolicy wyrzucali tu śmieci. W 2001 r. Synagogę przekazano Żydowskiemu Związkowi Religijnemu Republiki Białoruś

Zdaniem brytyjskiej fundacji, renowacja synagogi zajmie co najmniej pięć lat, a koszt prac szacowany jest na kilka milionów dolarów.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium