Charles Michel wydał oświadczenie w sprawie Gruzji

31-07-21 Promocja 0 comment

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wydał specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji politycznej w Gruzji. Polityk zareagował w ten sposób na decyzję rządzącej partii Gruzińskie Marzenie o jednostronnym wycofaniu się z wynegocjowanego przez niego porozumienia.

„Przyjąłem do wiadomości decyzję Gruzińskiego Marzenia w sprawie porozumienia z 19 kwietnia. Umowa ta proponowała europejską drogę wzmacniającą demokrację i praworządność w Gruzji z korzyścią dla narodu gruzińskiego. Odnotowałem również fakt, że Zjednoczony Ruch Narodowy ciągle nie sygnował tego porozumienia.

Nadal jestem przekonany, że porozumienie jest najlepszym sposobem na realizację programu reform, które wzmocnią instytucje demokratyczne Gruzji i pomo zapewnić dobrobyt, miejsca pracy oraz rozwój – wszystko to, co jest tak potrzebne dla dobra narodu gruzińskiego.

Nie widzę alternatywy dla kontynuowania głębokich reform wyborczych i sądowniczych, jak również wolnych i uczciwych wyborów lokalnych.

Wzywam wszystkie strony do postawienia interesów obywateli na pierwszym miejscu i zaangażowania się w rozwój gruzińskiego dyskursu politycznego w ramach instytucji demokratycznych tego kraju. W Gruzji rozpoczynają się konsultacje z wieloma osobistościami politycznymi. Wczoraj spotkałem się z prezydent Zurabiszwili, aby omówić sytuację i stosunki między UE a Gruzją”.

28 lipca Gruzińskie Marzenie ogłosiło wycofanie się z tzw. porozumienia Charlesa Michela. Zostało ono podpisane przez partię rządzącą i znaczną część opozycji po długich negocjacjach z udziałem zachodnich dyplomatów i osobistej moderacji przewodniczącego Rady Europejskiej. Umowa przewidywała m. in. reformy systemu sądowniczego i wyborczego, a także dopuszczała możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych – ma do nich dojść, jeżeli Gruzińskiemu Marzeniu nie uda się zdobyć 43% poparcia w październikowych wyborach samorządowych.

W ramach protestu wobec decyzji Gruzińskiego Marzenia przewodniczący Zjednoczonego Ruchu Narodowego Nika Melia zrezygnował z mandatu poselskiego. Jednocześnie Meliazaapelował do pozostałych członków partii o pozostanie w parlamencie.

Źródło: sova.news

Opracowanie: BIS –  Biuletyn Informacyjny Studium