Collegium Carpathicum – wykład prof. Petera Kášy

16-04-19 Promocja 0 comment

16 kwietnia 2019 roku w Sali Balowej Pałacu Potockich odbył się wykład prof. Petera Kášy ze słowackiego Uniwersytetu Preszowskiego zatytułowany Ruch Narodowy Słowaków i Relacje Międzyetniczne. Wykład odbył się w ramach W swoim wystąpieniu profesor wraz z dr Ireną Bilińską ze Studium Europy Wschodniej omówili historię kształtowania się tożsamości narodowej Słowaków na tle innych państw regionu (w szczególności Węgier) – świadomości państwowej, języka, symboliki czy kultury.